मुलीची मैत्रीण - Marathi sex story

Monday, 10 June 2013

माझी मुलगी जयंती घरी उन्हाळ्याच्य
आणि तिच्या मैत्रिणी तिला भेटावया
आल्या होत्या . त्या सगळ्या स्विमिंग
पूल च्या आजूबाजूला जमल्या होत्या.
त्याच्या बिकिनी त्यांच्या छोट्या छ
आणि गरम बॉडीज दाखवत होत्या.
मी बेडरूमच्या वरच्या खिडकीमधून
कधी कधी बघत राहत असे.
त्या आता खरच सुंदर लेडीज
झाल्या होत्या.
एका शुक्रवारी माझी पत्नी टी. व्ही.
वर काहीतरी पाहत होती. आणि जवळ
जवळ मध्यरात्र
झाली होती आणि फोन वाजला.
माझी मुलगी होईत. तिने खूप जास्त
ड्रिंक केले होते.
आणि तिच्या काही मैत्रिणी आणि त
येणार होत्या. आम्ही आधीच १/२ बॉटल
रम घेतली होती.
माझी पत्नी म्हणाली ती त्यांना घेवून
येईल. परंतु मी तिच्या सोबत यावे
अशी तिची इच्छा होती.
जेव्हा आम्ही त्या हाउस पार्टी मध्ये
गेलो. जयंती आणि तिच्या ५
मैत्रिणी आमची वाट पाहत होत्या.
त्या सगळ्यांनी वेगळेच सुंदर आणि टाईट
ड्रेस घातले होते. मागच्या सीट वर
गर्दी होती म्हणून जयंतीची मैत्रीण
अर्चना पुढच्या सीटवर येवून बसली.
आणि तीने छोटा स्कर्ट घातला होता.
आणि काय सांगू काहीच वेळात
माझ्या लंडचा कडकपणा मला जाणवू
लागला.
मला असे वाटत होते कि मी आता मेलो.
अर्चना माझ्या आजूबाजूला होती आण
एक हलकेच हास्य होते.
ती माझ्या मांडीवर
बसली होती आणि हळूच स्वताचे नितंब
माझ्या कॉकवर घासत होती.
माझ्या लांदाचे टोक खूप वाईट
पद्धतीने हलत होते. मी काही विचार
करू शकत न्हवतो. तिचा स्कर्ट
उचलला गेला होता.
आणि ती माझ्या लांदासोबत खेळत
होती. मग मी एक धाडसी स्टेप
घेतली आणि माझ्या एका हाताने
तिच्या ब्रेस्ट सोबत खेळू लागलो.
माझ्या पत्नी आणि मागे
बसलेल्या मुलाच्या नाज्रेबाहेर हे सर्व
होत होते. तितक्यात तो प्रवास संपला.
आणि तिने उतरताना माझा कॉक
पिळला. मी माझा लंड कडक
झालेला लपवू शकलो नाही. मग
मी माझ्या पत्नीला सांगितले
कि मी शोर्ट वॉक साठी जात आहे.
मग मी जेव्हा परत
गेलो तेव्हा माझी पत्नी म्हणाली “मी
जात आहे, आणि मी लिविंग रूम मध्ये टी.
व्ही. पाहत होतो. मग प्रत्येक जण
आपल्या आपल्या ठिकाणी बसले होते.
मी माझ्या ऑफिस मध्ये जावून
बसलो होतो. आणि माझ्या काम्पुटर
वर पोर्ण मूवी पाहत होतो.
आणि अचानकपणे माझ्या ऑफिस
च्या दारावर टक टक असा आवाज
आला. मी मागे वळून पहिले,
ती दरवाज्यामध्ये होती.
आणि माझा कॉक परत कडक
झाला होता ती मला हाय म्हणाली.
तिने मला विचारले. काय चालू आहे?
मी सांगितले काम चालू
आहे.ती माझ्या डेस्क च्या मागे
आली आणि म्हणाली “खूपच इंत्रेस्तिंग
काम चालू आहे.” मग खाली वाकून
म्हणाली, “आज
मी जेव्हा तुमच्या मांडीवर बसले होते,
मला तुम्ही पूर्ण गरम करून टाकले होते.
आपल्याला त्याबद्दल काहीतरी करावे
लागेल, मग मी विचार
केला अर्चना “माझ्या खांद्या इतकी सुंद
तिचे सुंदर भुरे डोळे आणि सुंदर ओठ,
छोटी गांड आणि माझा दिवस बनून
गेला. का असे म्हणू पूर्ण आयुष्यच बनून गेले.
मग
मी उभा राहिलो आणि तिला माझ्य
घेतले. आणि खूप हळुवारपणे
तिच्या पाठीवरून हात फिरवत
तिच्या नित्म्बापर्यंत नेला.
आणि तिला खूप गरम गरम कीस करू
लागलो. मी तिच्या कडे बघू
लागलो आणि असे वाटले तिला सेक्स
मधील खूप कमी अनुभव आहे
आणि तिला ह्या गोष्टींचा आजून
अनुभव हवा होता.
मी तिला म्हणालो, तू तुझा वेळ घे,
माझी पान्त उघड, आणि हळूच
खाली सोड. तिने
माझ्या सूचना पाळल्या, माझा कॉक
अंडरवेअर मधून स्पष्टपणे दिसत होता. मग
मी लंड तिच्या तोंडावर ढकलला.
आणि माझा हात तिच्या डोक्यामागे
घातला आणि तिचे तोंड माझ्या कॉक
कडे सरकविले. मग तिने हळूच लंड
तिच्या त्या गोड ओठांमध्ये घेतले.
मग तिने माझ्या ८
इंचाच्या कॉकला सारखे तोंडात घालून
आत बाहेर करू लागली. … मला असे वाटत
होते कि मी त्याच क्षणी पाणी सोडेन.
मग तिचे डोके माझ्या कडून बाजूला करत
तिला म्हणालो. असे वाटत
नाही कि तुला काही ह्यातील
शिक्षणाची गरज आहे. ती एकदम
लालेलाल
जाहली आणि मी तिला विचारले “तू हे
सर्व कुठे शिकलीस. ” मग
सरतेशेवटी ती म्हणली ”
मी एका मुलासोबत हे सर्व केले आहे,
त्याच्या लांदासोबत मी खेळली आहे
आणि त्याने माझ्या चुदिसोबत
खेळला आहे, आणि माझे निपाल्स चोखले
आहेत. ” मी बरेच वेळा काम्पुटर वर पोर्ण
मूवी पहिल्या आहेत.
आणि माझ्या आईचा डील्डो वापरून
मी खेळले सुधा आहे, तिचा डील्डो घेवून
फाकिंग आणि साकिंग केले आहे. तिने
माझ्या कॉक वर किमया करावयास
सुरुवात केली. आणि मग त्यातून
निघालेले पाणी तिने पटकन पिवून
टाकले. मी तिला वर ओढले, आणि तिचे
कपडे काढून काढले. आणि तिचा हात
ओढून तिला माझ्या ऑफिस च्या कोच
वर ओढले. तिला तिच्या पाठीवर
झोपविले आणि तिला हळूच कीस
करावयास सुरुवात केली. मग तिचे सुंदर
निपाल्स एकदम ताठर जाहले होते.
तिचे छोटे वक्ष मी घट्ट पकडले, आणि हळूच
कीस करावयास सुरुवात केली,
आणि सरळ पुसी पर्यंत कीस करत गेलो.
आई तिच्या चुदीचा सर्वात गोड रस
मी पिण्यास सुरुवात केली.
मी जशी माझी जीभ तिच्या पुसिमध्ये
टाकली आणि तिचे नितंब
माझ्या चेह्राय्वर येण्याचा प्रयत्न करत
होते. ती अक्षरशः फुटून जाईल असे वाटत
होते. आणि ती जोरात ओरडू लागली.
मी पटकन उडी मारून उभा राहिलो.
तिला पकडले, तिचे कपडे गोळा केले.
आणि ऑफिस च्या कपाटात ठेवले.
आणि मला असे वाटले, सार्वजन येतील,
पण खरेतर कोणीच फिरकले सुधा नाही.
मग मी अर्चनाला सांगितले, चाल पटकन
ड्रेस घाल,. आणि आमच्या हॉलिडे ट्रेलर
मध्ये चालले जावूयात. मग
मी अर्चनाला बेड वर ढकलले
आणि तिचा टोप ओढून
टाकला आणि ती मागे पडली. मी माझे
आंगठे तिच्या पन्ति मध्ये घातले
आणि तिची पन्ति तिच्या पायामधून
काढून टाकली. आणि तिने लगेचच तिचे
पाय लांब केले. आणि ती वाट पाहत
राहिली कि कधी मी मला तिच्या प
घालत आहे. ते दृश्य पाहण्यासारखे होते.
एक अत्यंत सुंदर पाखरू आवासून
माझी वाट पाहत होते.
मी स्वताला तिच्या पायांच्या मध्ये
घुसविले. आणि माझा कॉक
तिच्या घट्ट पुसिच्या मध्ये घातला.
ती आधीच
ओली झाली होती आणि पाणी सोडू
लागली होती.
मग हळूच आणि खूप संयम ठेवून
तिच्या उबदार पायांमध्ये माझा लंड
ठेवला. ती बरेच त्रासात असावी असे
वाटत होते. तिने मग मला प्रोत्साहित
केले मी चालू टेवावे
अशी तिची इच्छा होती. मग
काही स्ट्रोक्स नंतर तिने
आपली पुसी माझ्या कॉक
भोवती गुंडाळली. आणि काहीच वेळात
तिने पाणी सोडेल असे वाटू लागले. मग
मी माझ्या लांदामधून खूप सारे
पाणी तिच्या पुसी मध्ये सोडले,.
आम्ही तितेच काही वेळ पडून राहिलो.
आमचे श्वास जाड झाले होते.
मला तिच्या पायावरून
पाणी खाली जतन दिसत होते. मग परत
एकदा मी तिने परत एकदा लंड
तिच्या तोंडात घेतला.
मग तेव्हड्याच उत्साहाने तिने परत
तो लंड तोंडात घेतला. आणि तिने
त्याला परत कडक केला. आणि काहीच
वेळात. मी परत पाणी तिच्या तोंडात
सोडले. ते पूर्ण तिने तिच्या तोंडात ठेवू
शकली नाही. ते पूर्णपणे
तिच्या पोटापर्यंत ओघळत आले.
आता सकाळ होवू लागली होती, म्हणून
मी अर्चानास सांगितले तिने परत तयार
होवून कपडे घालावेत. मग काहीच वेळात
ती तयार झाली आणि मी परत
घरात्च्या मागच्या बाजूस किचन मध्ये
गेलो आणि कॉफी तयार केली , बसून
कॉफी पीत होतो.
तेव्हा मला माझ्या पत्नी ने विचारले
रात्री मी झोपण्यासाठी का आलो न्
तेव्हा मी तिला म्हणाव” मी काल आउट
हौस मध्ये झोपलो होतो. कारण घरात
खूप गर्मी वाटत होती

0 comments:

Post a Comment

Featured post

माँ के बदले में माँ की

सोनू और मैं अच्छे दोस्त थे मुझे पता था सोनू भी मेरी तरह चूत का प्यासा है. हम दोनो ने कुछ कॉल गर्ल को भी चोदा है. अब तो रोज मुझे उषा आंटी को ...

  © Marathi Sex stories The Beach by Marathi sex stories2013

Back to TOP