माझ्या विद्यार्थ्याने मला झवले - Marathi sex story

Sunday, 20 April 2014

नमस्कार मी निशा. मी एका माविद्यालयात शिक्षिका आहे. माजे वय २७ च्या घरात असून माजे आजून लग्न झाले नवते. माजे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी आम्हाला साडीत कॉलेज ला यावे लागायचे. साडीमध्ये माजे ३६ चे स्तन , २६ ची कंबर आणि ३८ चे ढुंगण मी झाकले जाईल याची नेहमी काळजी घेत असे. तशी मी दिसायला सावळीच आहे. पण चेहर्याचा आकार आणि ठेवण छान असल्या कारणाने मी सुंदर दिसत असे. तशी मी फारशी कडक स्वभावाची नाही. मला तसे राहायला आवडत हि नाही. पण मुल आणि मुलींसमोर तसे राहून कसे चालणार म्हणून मी कडक स्वभाव दाखवायाल सुरुवात केली होती. तसे सेक्स बद्दल मला कमी माहित होते.
चला तर आता तुम्हाला मजा अनुभव सांगते, मला आता या नोकरीत ६ महिने झाले होते. सुरुवातीला मला जो वर्ग देण्यात आला होता तो तसा कमी मुलांचा पण वाह्यात मुलांचा होता. मी गंभीर राहण्याचा नेहमी प्रयत्न करायचे. काही विनोदही होणार नाही याची काळजी मी नेहमी घ्यायची. मुलाची नजर माज्या आतल्या गोष्टींवर पडणार नाही याची काळजी मी नेहमी घ्यायची. आणि म्हणून साडी नेसातांना कमीत कमी अवयव दिसतील याची काळजी घ्यायची. पण साडीच्या बाजूने दिसणारे माजे पोट आणि आंबे हे लोकांसाठी आकर्षण असायचे. मी नेहमी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचे. परंतु एक दिवस मी ज्याचा वचारहि केला नवता ते झाले. ते दिवस पावसाळ्याचे होते. मला रात्री झोपायला उशीर झाला म्हणून मला सकाळी उशीरच जाग आली. माझे कॉलेज नेहमी ७.३० ला असायचे. पण त्या दिवशी मी ७ वा उठले. जेव्हा घड्याळात मी पहिले तेव्ह मला झटकाच लागला आणि आता लवकर आवरून पाळायचे येवाडेच माज्या डोक्यात होते. मी बाथरूम वरून लगेच अंघोळ करायला गेले. रात्री घातलेला मजा गाऊन मी पटकन काढला आणि पटकन नंगी झाली. रात्री मी ब्रा आणि चड्डी घालत नसल्याने ते काढण्याचे कष्ट माझे वाचले. मी पटकन गिजर मधेले गरम पाणी बादलीत सोडले. आणि तशीत नांगी उभी राहून बदली भरायची वाट पाहू लागली. दोन दिवसंपूर्वी स्वच्च केलेल्या माझ्या बुल्लीवरून हात फिरवत मी स्वतःला उशिरा उठल्याबद्दल शिव्या घालू लागले. तेवड्यात बदली भरली आणि मी तशीच नंगी मांडी घालून खाली बसले आणि पटापट सगळ्या अंगाला साबण लाऊन आंघोळ करायला सुरुवात केली. तसे मला कितीही उशीर झाला तरीही मी माज्या योनीला साबण लाऊन स्वच्च अंघोळ करत असते. पटापट अंघोळ करून मी तशीच ओल्या अंगाने उठले आणि मग माज्या लक्षात आले कि मी घायीत टोवेल आणला होता पण ब्रा आणि पँनटीच आणली नव्हती. मी विचार केला कि जाऊंदे असेही उशीर झाला आहे आणि रात्री जशी घालत नाही तशीच दिवसही घालणार नाही. असे म्हणून मी टोवेल अंगाला गुंडाळला आणि बाथरूम मधून बाहेर आली. बाहेर येताच ती थंड हवा माज्या टोवेल मधून घुसून माज्या पुच्चीशी खेळू लागली आणि मनुके उभे करून गेली. पण माज्याकडे रोमान्तिक व्हायला वेळ कुटे होता? मी पटकन माज्या रूम मधे गेली. घरात आई, बाबा, आणि भाऊ झोपले होते. कोणाच्या लक्षात येण्यागोदर मी माझ्या रूम मधे गेले. कपाटातून साडी आणि पेटीकोट काढला. पावसाला असल्याकारणाने माजे ब्रा आणि पँनटी ओले होते. मी शेवटी त्यांचा नाद सोडला आणि पटकन साडी नेसली. आणि पटकन घराबाहेर पडली. गाडीवरून जातांना गार हवेने माजे मनुके मोठे होत होते आणि जेवा खड्डा यायचा तेव्हा ते बिचारे आतून माज्या ब्लाउज ला घासायचे. माजी अवस्था तर दुर्लक्ष पण न होयेना आणि सोसवेना पण नाही अशी झाली होती. मी कॉलेज ला पोहोचाल. चांगलाच उशीर झाला होता. मी पटकन वर्गात जाण्याचा निर्णय घेतला. इतरवेळेस मी लेडीज रूम मधे जाऊन फ्रेश होते आणि मग वर्गात जाते. पण आज उशीर झाल्याकारणाने मी वर्गात गेली. बाहेरचा गारवा आणि हलकासा पाऊस यामुले मी थोडी विचित्र दिसत असणार असे मला जाणवले पण आज माज्यासाठी ते महत्वाचे नवते.

मी वर्गात गेले. आणि पाहते तर काय कि फक्त एकाच मुलगा आला आहे. मी एवढी धावत पळत काय फक्त या एका मुलासाठी आली आहे का? ओह. माज्या मनात विचार आला. ‘काय रे सुनील बाकीचे कुटे आहे?’ मी त्याला प्रश्न विचारला. ‘अहो मँडम पावसाळा आहे, म्हणून कोणी आलेले नाही. कदाचित आजून गोधडीत गरम होत असतील.’ त्याने माज्याकडे पाहत उत्तर दिले. ‘बर बर, आज पुढचे शिकू’ मी त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत म्हणाले. ‘आज नको ना मँडम, आज आपण गप्पा मारुया.’ तो माज्या आंब्यांकडे पाहत म्हणाला, कदाचित मानुक्यांचा ताठरपणा साडीवरून दिसत होता. ‘अजिबात नाही, वर्गात काय गप्पा मारायला येतो का? पुस्तक उघड.’ मी ओरडले आणि थोडा उंच असलेल्या स्टेज वर जाऊन बसले. माज्यासमोर टेबले होता त्याच्या खालच्या दांडीवर मी पाय ठेवला आणि पुस्तक उघडण्यात मग्न झाले. मी त्याला शिकवत होती. तेवड्यात त्याचा पेन खाली पडला आणि तो खाली तो उचलायला वाकला. पेन उचलायला त्याला थोडा वेळ लागत होता. मी पुस्तकात वाचायची आणि त्याच्याकडे बघून त्याच्याशी बोलत होती. त्यने पेन उचलला आणि माज्याकडे लक्ष द्यायला लागल. पण थोड्या वेळाने त्याचा पेन परत पडला. मी रागावून त्यला म्हणाली कि ‘काय रे काय सारखा तुझा पेन खाली पडत आहे’ यावर तो म्हणाला कि काय करू मँडम त्या पेणचे लक्ष दुसरीकडेच आहे’. मला काय हे कळले नाही पण मी त्या कडे लक्ष न देता शिकवणे सुरु केले. थोड्यावेळाने मी त्याला एक प्रश्न दिला आणि सोडवायला सांगितला. मी त्या नंतर पुस्तकात पाहून वाचायला लागली. थोड्यावेळाने मला परत त्याचा पेन पडल्याचा आवाज आला. मी जेव्हा पुस्तकातून तिरक्या नजरेने पहिले तेव्हा तो जागेवर मला दिसला नाही. मी थोडे लक्ष दिल आणि मला तो बेंच च्या खालून माज्याकडे पाहत असतांना जाणवला. मला वाटले कि हा असा माज्याकडे का पाहत आहे. म्हणून मी थोडा विचार केला आणि माज्या पायातून डोक्यापर्यंत करंट बसला, ओह्ह नो हा तर साडी खालून माज्या मांड्याकडे पाहत आहे आणि मी नेमकी आज नीकर पण नाही घातली. काही क्षण मी जागीच गोठून गेली. काय करावे मला काही सुचत नवते. याचा मघापासून पडणारा पेन आणि त्याचा बोलण्याचा अर्थ माज्या लक्षात यायला लागल. म्हणजे हा मघापासून माज्या मांसल मांड्या बघत आहे. ओह्ह नाही. मी ताबडतोब टेबले च्या दंड्यावाचे माजे पाय खाली घ्यायला लागली पण माज्या मनात विचार आला कि जर मी असे केले तर याला कळेल कि मला याने माज्या मांड्या पहिल्या आहे आणि जर असे झाले तर हा घाण बोलून किंवा छेड काढून त्रासही देऊ शकतो. याला न काळता काही तरी केले पाहिजे. मी विचारांच्या भोवर्यात फसले होते. मी माज्या दोनीही मांड्या दाबून धरल्या होत्या. कारण मला त्याला आजून पुढे माजी योनी दाखवायची नावाती. मी पुस्तकाकडे पाहून काय करू असा विचार करू लागले. तो खालून माजी मांडी पाहत आहे आणि मी दुर्लक्ष करत आहे या विचाराने माजी हृदय जोरात ठोके मारत होते. साडीच्या त्या खालच्या भागात गार हवा सुद्धा वाहायल लागली होती. माज्या मनात कोणते भाव तयार होत आहे हेच मला काळात नवते. एका बाजूंला हवेचा तिथे होणारा स्पर्श आणि दुसरीकडे मजा विद्यार्थी माज्या मांड्या पाहत आहे. काय करू तेच काळात नवते. तेवढ्यात माज्या विचारांची साखळी तुटली आणि मला अचानक पायावर काहीतरी वळवळत असलेले जाणवले. मी घाबरले. मला वाटले कि झुरळ किंवा कोणता किडा तर साडीत तर नाही ना घुसला, आणि जार तसे झाले तर मला काहीच करता येणार नाही,’ म्हणून मी पटकन टेबलाखाली लक्ष दिले. आणि मी जे पहिले त्याने तर माजे तोंडचे पाणीच पाळले. तो किडा नसून सुनीलचा स्पर्श होता. तो त्याच्या जागेवरून माज्या टेबले खाली आला होता आणि साडीच्या खालून मांडीवर स्पर्श करत होता. आणि त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे मी आत्ता पर्यंत त्याला दिसू नये म्हणून माया मांड्या दाबून धरल्या होत्या त्या आता भीतीने आणि हालचालीने अचानक उघडल्या गेल्या होत्या. आणि जे नको तेच झाले. पाय उघडले गेल्याने माजी चमकत असलेली, २ दिवसांपूर्वी केस काढलेली, फुगीर, योनी उघडी झाली होती. तिची गुलाबी चीर त्याच्या समोर होती. पाय उघडल्या गेल्याने तो साडीच्या आजून आत शिरला. आता तर मी पाय बंद पण करू शकत नवते. मी अडकले होते. उभे राहणे पण अवघड होते कारण समोर टेबले होता. आग आई मी आता काय करू. मी मनातल्या मनात म्हणू लागले. मी आज नीकर का नाही घातली म्हणून स्वतःला बोलू लागले. इकडे माजी चीर पाहून त्याच्या तोंडाला पाणी सुटू लागले होते. मी घाबरले होते. ‘सुनील बाहेर हो, असे नको करू प्लीज’ मी घाबरलेल्या आवाजात म्हणू लागली. पण तो काहीच बोलला नाही. आणि साडीत पुढे सरकू लागल. मी साडीवरूनच त्याचे डोके ढकलायला लागली. पण ते अवघड जात होते, साडी सिल्क ची असल्याकारणाने त्याचे दोने माज्या हातातून सरकत होते. मला काळात नवते मी काय करू.

‘सुनील नको नाआआआ’ मी हे म्हणताच होती कि तेवड्यात त्याचा मुलायम स्पर्श माज्या भेगेवर मला जाणवायला लागला. अहहह्ह्ह नकोकोकोssssss. माज्या तोंडातून आवाज आला. आता सुनील थांबणारा नवता. ज्या पुचीला मी सकाळी साबण लाऊन धुतली तिच्या चीरेवरून सुनील बोट फिरवत होता. मी तोंडातून आवाज करू लागली. ‘सुनील थांब अहह’. या सर्व प्रकारामुळे माजे मनुके पण उभे राहायला लागले होते. काय करू काही काळात नवते. वेगवेगळी भावना मनात तयार होत होती. सुनील आता माज्या चीरीची मालिश करायला लागला होता. ओह. ‘थांब नारे सुनील प्लीस न’. माजे शरीर वेगळे पद्धतीने मला संदेश देत होते. पण माजे मन मला नाही म्हणत होते. तेवड्यात सुनील ने त्याचा एक बोट माज्या गुलाबी भोकात घातला. आणि आत बाहेर करायला लागला. ‘आआआ नक्कोकोकोकोकोकोकोकोको………..’ तो बोट हलवायला लागला.आता मला काळात नवते कि त्याला थांबू का नको. करत ते भारी वाटत होते. पण माज्या मानाने मला सांगितले कि निशा हा तुजा विद्यार्थी आहे आणि तेव्हा मजा प्रतिकार पुन्हा सुरु झाला. ३-४ मिनिटे त्याने माज्या पुच्चीत बोट आत आणि बाहेर केली. ‘मँडम, तुमचा चिक्कू तर ओला झाला आहे’ सुनील म्हणाला. मी लाजले. ‘हे बघ सुनील झाले ते झाले मी तुला काहीही करणार नाही, बाहेर निघ प्लीज, तू मजा विद्यार्थी आहे’ मी म्हणाले पण सुनील आईकानार्यातला नवता. मला आता काहीतरी मौऊ आणि ओल वाटायला लागले. अरे नाही, सुनील माजी पपई सारखी बुल्ली चाटायला लागला होता. मला असे कधीही जाणवले नाही जसे तेव्हा जाणवायला लागले होते. ओह्ह्ह्ह नको न. सुनीई सोड न रे. आई ग. उम्म्म्मम्म्म्मम्म्म . आता माज्या शरीराला ते हवे होते. मन अजूनही नको म्हणत होते पण मजा प्रतिकार कमी व्हायला लागला होता. मी खुर्चीवर बसून शांततेत माजी पुच्ची चाटून घेत होती. आणि सुनील त्याच्या मँडमची पुच्ची टेबले खालून साडीत घुसून चोखत होता. ओह्छ्छह्ह.मी वेडी होत चालली होती पण दाखवत नव्हती. पण माज्या शरीराने ते सत्य समोर आणले. आणि माजे पाणी निघायला लागले.

मी निर्लाज्जासारखी माज्या विद्यार्थ्या समोर साडी आणि परकर मधे मुतायला लागली. ते पाणी माज्या भोकातून बाहेर आले. माज्या मांड्या आवळल्या गेल्या. माज्या मांड्या आणि परकर ओला झाला. बराच वेळ माज्या नुन्नी तून पाणी गेल्यावर मी थोडी शांत झाली. पण मजा बुल्ला वळवल करत होता. आज पर्यंत मी अशी कधीच मुताली नावाती. मी तशीच पडून होती. आता सुनील साडीच्या बाहेर आला. मला वाटले कि सगळे संपले असेल. पण तो माज्या बाजूला आला आणि त्याने माले खाली जमिनीवर बसवले. मजा प्रतिकार कमी झाला होता. मी आता थोडी दामले पण होते. त्याने माजी साडी काढली. ‘अरे हे काय? हे बघ जे झाले ते झाले. आता हे काय करत आहे? कोणी आले तर?’ मी म्हणाले. ‘मँडम, अजून तास सुटायला वेळ आहे आणि दारावाजापन बंद आहे’, हे म्हणू पर्यंत सुनील ने माजी साडी काढून टेबले वर फेकली. आता मी ब्लाउज आणि पेटीकोट मधे होती. त्याने मला झोपवले. ‘आता हा कआय करणार?’ हा प्रश्न माज्या मनात होता. तेवड्यात त्याने मला विचार करायला संधीही न देता पटकन मजा परकर वर केले. मला जरी वेगळे वाटले तरीही मी प्रतिकार केले नाही. आता त्याच्यासमोर त्याची निशा मँडम ब्लाउझ आणि परकर कमरेपर्यंत वर अशी स्टेज वर झोपली होती. माजे ढुंगनाला खालची गार फारशी लागत होतो. ब्लाउज मधून माजे निप्पल निसत होते. हेपाहून तो अजून वेडा झाला. त्याचा लवाडा त्याने बाहेर काढूनच ठेवला होता. वेळ वाया जाऊन न देता त्याने लगेच माज्या चीरीच्या फाकेत त्याचे लवाडा घुसवला. मला काहीतरी मांसल कडक माज्यात घुसलेले जाणवले. मी थोडी ओरडली. पण त्याची गाडी सुरु झाली होती. तो जोरात ठोकत होता. आणि मी ठोकून घेत होती. माजे पाय बाजूला पसरलेले होते , मधेच मी दोनीही पाय हवेत उचलून धरायची. तो माजे बॉल दाबत होता. त्याने माजे ब्लाउज खोलले. आणि माज्या मानुक्याला चोखत माजी कवळी योनी त्याच्या लंडाने ठोकत होता. ‘अरे सुनील मी जरी तुजी मँडम असली तरी मी नाजूक आहे रे, हळू कार्र्रर्र्र्र अह्छ्छ्ह ओह्छ्छ्ह ‘ मी हळू आवाजात म्हणाली. मजा ताबा माज्यावारचा सुटत चालला होता. मी ओरडायला लागली होती. तो पण जोरात माजी बुर मारायला लागला. आणि मी परत मुतायला लागली. तो आता थांबला आणि माज्यावर पडून राहिला. माजे बॉल चोखत. तो बाजूला झाला. आणि जेवा मी उठून पहिले तेवा त्याचा पांढरा चिक माझ्या बुल्लीतून बाहेर येत होता. मी समजले कि याने त्याचे वीर्य माज्या आत टाकले. मी पटकन उठले. ब्लाउज घातले. साडी नेसली. तो अजून पण पांचट नजरेने माज्याकडे पाहत होता. मी त्याच्याकडे पाहत नवती. तो म्हणाला, ‘मँडम खरच तुमचे चूत चे फळ खूप रसिले आहे. मला आजुन पण तुम्हला नागडी करून झावायची इच्छा होत आहे हो’. मी थोडी हसली. कितीही झाले तरीही मी स्री आहे न. ‘अरे सुनील रात्री मी उशीवर घासायचे , आज तू मला खरे घासणे काय असते ते सांगितले’. मी लाजले आणि लगेच बाहेर पडले.

Tags : marathi sex stories, marathi sex story, marathi pranay katha, chavat katha, sex story in marathi, marathi chavat katha, sex stories in marathi, marathi sexy stories, porn stories marathi, sexy marathi story, hot marathi sex story, marathi sex kahani, marathi zavazavi

Read more...

Vahini la zavalo - Marathi sex story

Saturday, 1 March 2014

mi marathi manus ahe ani marathi madhe pahli
gosht lihit ahe.maghe naav prashant
ahe.maghya ghari mi,magha bhau ani maghi
vahani amhi tighech rahat ahe.maghi vahani
khup sunder diste tiche naav supriya ahe tichya
figure 36-24-36 ahe maghya dadache lagn houn
tin varshe jhali tari tyala mul hot navate karan
to vahani jaast velh det navata to eka software
company madhye kamala hota .
Hi tya velhachi gosht ahe jya velhi magha bhau
german la don mahinya sathi training la gela
hota ghari mi ani maghi vhani doghech rahat
hoto.mi pahilanda vahini la ashya najarene
pahile navate.ek divashi ratri mi jhopetun uthalo
aani pani pinyasathi bedroomchya baher aalo
tar mala vahinyachya kholitun Kahi awaaj yet
hota tar kaan maghya mate vahini jor jorat
ordat hoti mala kahich samajale nahi mi vahinila
huluch vicharale “kay ghale vahani” vahani titkat
khup ghabarali ani mala mhanali “kahi nahi tu
joun jhop” mag to awaj yaycha kami
jhala.majhya manat veglhech vichar yevu lagale.
Sakali uthlyavar vahani majhyakade vegyalyach
najarene pahat hoti .ti majhyashi khich bolot
navati mala ase vatale ki kahi ghuna kela ahe
mi school madhye gelo pan majhe laksh lagat
navate.sandhyakalhi alya varati vahani ne mala
chaha karun dila ani kahich bolat navati ratri
jevana nantar ti jhopela geli ani mi tv pahat
hoto mala tichya radnyacha awaj yevu
lagala .vahinichya roomcha dervaja ughdach
hota mi aat joun tila vicharle “kay ghale vahani”
maag tine mala mithi marali ani majhya
khandyavar doke thevun radu lagali ti mala
mhanu lagali “tughe dada nehmich baher rahat
astat mi ektich ashi ratrichi ghopat aste majhya
ishchya sudha purn karat nahi” mi vicharale
“vahani radu nako mi tujhya ischya purn karato”
ti majhyakade baghu lagali ani tine mala ek
othvar kiss dila.maghya barobar hai
pahalndyach hot hote mi vahanila mhatale
“vahani mi ase pahalyanda kahich kele nahi” ti
maghyakade bagun hasli ani mala mhantali “mi
shikavate bhauji” “I love prashant” ani ti mala
kiss karun lagali tina majhi jib aplya othot gheun
maja french kiss gheu lagli mag mi sudha tichya
othocha kiss gheu lagalo ti majhya lavda varun
hath phirvu lagali nantar tine maghi nighty
kadhli ani mala purn nagade kele ani nantar
tine swatache sudha sarv kapade kadale ani
purn nagadi jhali tiche kay mast galle(boobs)
hote ani tya gallyacha to barik moti(nipple)mala
khup anad hot hota mi tichya gallyakade pahat
ahe he pahun vahanine maja hath pakdun
tichya gallyavar thevala ani jor jorat dabu lagali
mag mi donhi hatani tiche gale dabu logalo tine
majhya tondat tine aple nipple takale ani mi
tiche galle jo jorat piu lagalo ti aurdot hoti
“ahhhhhhh””ohhhhhhhhh” mag tine maje doke
halu halu khali tichya puchhichya tithe nele ani
vahani mhanu lagali”bhauji chatana vahanichi
puchi bgha jar god lagte ka namkin” mi khup
josh madhe alo ani jor jorat tichya puchila chatu
lagalo ti jor jorat halu lagali ani aurdat hoti
“bhauji jara dmane ghya mi kothe palun nahi
chale ani tuje bhau sudha 2 mahinya nantar
yenar ahe tevhya apan roj ratri karanar ahech”
pan mi josh madhye hoto ani thodyach velhat
vahanine pani sodale mi te surv pile ani vahnila
mhanalo “vahani mast namkin ahe tumache
pani ”
Vahani hassu lagali ani tine maja lund hatat
ghetla ani lolipop sarakhi choku lagali ani jor jor
mi auradu lagalo tine ticha speed ajun vadhavla
magha lund ata thodyach velhat pani sodnar
hota ani mi sarv pani vahanichya tondat sodale
vahani ne te sarv pani pile ani maja french kiss
gheu lagli nantar tine mala tichya puchit maja
lund ghalayla sangitle mi lagach tayar ghalo
pahilyanda tichya puchivar nem dharla ani ek
danka dila panmaja lund satakla ani gandkade
gela 2-3 velha prayatn kele tari tasech ghale
mag ti mala mhanali“bhauji tumchyachane hote
ki nahi ” mi tila mhanle “vahani hi maji pahalich
velh ahe” mag ti mala mhanali ”bhauji ata
malach kahi tari karayala have” ani tine mala
bed var ghopavale ani ti maja lavadyavar basali
tine naja lavada pakdun tichya puchit ghatla ani
halu halu dabav deu lagali ti auradu lagali ani
mala sudha khup tras hou lagala mi vahanila
mhanu lagalo “halu halu vahani mala trass hoto
ahe ahhh” ti mala mhanali”bhauji ajun thodasa
att jayacha rahila ahhhhhhhhh ohhhhhhhh ” ani
maja purn lavda vahanichya puchit gela mag ti
thadya velh tasich basun rahili mag thdya
velhane ti var khali karu lagli 5-10 minute
ghalyanantar ti khali ghopali ani mag mi tichya
var ghopalo ani maghya lavdya la aat baher karu
laglo ata maja lavadyacha mi speed vadhavala
ani mi vahanil jor jorat danke deu laglo 4-5
minutatach vahani ne aple pay maja khandya
var dhevale ani tine jwlamukhi sodla tyamule
ata mi ajun josh madhye alo ani maja veg ajun
vadhavla ata mi sudhya lavdyatun pani yenar
hote mag mi vahanila snagitale tine mala tichya
puchitach sodayla sangitale ani mi majhya
lavadyache pani vahanichya puchitach sodale ani
mi thodya velh vahanichya angavar ghopune
rahilo vahani maghya othoncha french kiss gheu
lagali 4-5 minutes ghalya nantar vahanine mala
tichya gaand madhye lavada ghalayala sangitla
ani ti dogi dtyle madhye basali mag mi maja
lavada tichya gandivar thevala ani ek joracha
dhakka dila vhani khup jorat oradli”ahhhh
melaaaaa gaaaaaaggggg marali reeeeeee maji
ganddddddd” mag mi ek ajun jorat dhaka dhila
vahani majavar khup khush jhali ani mhunu
lagali”bhauji maraaaaaaa majiiii
gandddddddddddddd” ani shevtachya dhakyat
mi maja purn lavda vahanichya gandit ghatala
mag mi halu halu aat baher karu laglo thodya
velhyane mi maja veg vadhavala aata maja
lavada vevsthit aat baher hot hot 5-7 minute
gaand maralya nantar mi lavadyache pani sudha
vahanichya puchit sodle.
Tya ratri vahanine mala aple sarvasv arpan kele
hote ti mala mhanu lagali”bhauji ata tumhij
maje pati ahe ani mi tumchi patni ” ani mi tya
ratri vahanichi 3 velha puchi ani 2 velha gaand
marali dusarya divashi mi uthuch shakat navato
vahani ne mala bed tea dila ani mala mhanali
“bhauji tumhi khup thakala ahat ata tumhi
school madhye jau naka” ani tine mala ek
french kiss dila mag amhi doghani sobatach
anghol keli ani tya divasa pasun bhau naslyavar
vahani majhyasi patni sarakhe vagat ase ani mi
sudha tila navane haak marat ase ani tichyasi
pati sarakhe vagat hoto

Read more...

Mere Maa Ki Havas Phir Jagi

Thursday, 27 February 2014

Hello friends thank you so much for your reply as well as for a good rating and now I’m back with my real incident story with mom mere maa ki havas phir jagi jaise ki aap ne last story mere maa ki havas main dekh ki kaise
maine apani maa ko liya.

Us k baad muzhe aur maa ko jaada mooka nahe mila chuma chati ka aise karate karate 2 yr beeet gaye mere 10th khatam hoogai the hum
pure family k saath ghum k liye goa chale gaye humne vaha 2 room book kiye the ek room main maa k saath andar gaya

Aur dusare room main dad k saath mere choti behen chale gai hum sab n 5 din ka program banaya tha so jaise maine pehele story main kaha tha ki jab main 8th std main tha tab maine maa k legs uper kiye the maine ne 10th ki exam de di the jab main aur maa room maine gaye tab maa ne mere ko

Ghur k dekha aur kaha ki tu kafi bada hoo gaya re maine bhe javab diya par main aap k liye aaj bhe choota hu aap k liye kuch bhe kar n ko tayar hu itane main dad room main aagaye. so muzhe kehene lageki tere maa se

Kuch baate karni the thodi der k liye muzhe bahar bhej diya dusare room main jaha dad aur chooti sis ka room tha maine chala gaya dad kamare ko andar se band kar liya main room main gaya jaha mere sis the main aise he room ko dekh raha tha tab muzhe door mila jo dusari aur khul ta tha.

Matalab humare kamare bagal main the to mom dad kya kar rahe wo main
dekh sakata tha maine aaram se door open kiya tab maine dekha kiya ki mom dad ka lund chus rahe the dad ka 6inc ka lund ko paani paani kar diya

Tha baad main dad ne mom ki chut ko chata to muzhe mere mom k chut k
darshan 2 yr k baad hue jise maine choda tha baad main dad ne maa ki chut pe apana lund leke gaye aur andar dalate he un ka paani nikal gaya, maa ka

Face girgaya par maa ne dad k lund ko chut se nikal k chusa aur kaha ki raat bohot hogai hai sonu ko bhej do sona hai aur maine door band kar diya aur door lock kar diya dad 10 min baad wapis aaye aur muzhe kaha ki maa k paas jao.

Main turant room main chala gaya aur dekha ki maa ne kapade pehen liye the maine pucha ki maa kuch kaam hai kya maa ne kaha ki kuch nahe so ja raat bohot ho gai hai main maa k bagal main so gaya 12.30am raat ko maa mere pass aai aur muzhe kas k lipat gai aur mere lund k uper haath lagane

Lagi maine ne pucha maa kya hua maa boli aaj phir se 2yr pehele vaali raat yaha goa main manate hai maine maa ko kaha main to kab se tayar hu maine faat se maa k lips ko kiss kiya aur boobs dabane chalu kiye maa ki

Nighty maine utar feki us k saath saath apane kapade bhe hum dono phir se ek dusare k samane nage the 2 yr baad maa ka vo gora badan mere samane tha jise dekh k mere dad ka bhe paani nikal gaya tha maine maa k legs spread

Kiye aur chut ko thoda felaya aur use chatana chalu kiya, kya teast thi wahe 2yr purani, wahe mehak the, maa ne clean shave ki the to chut chatane main bohot mazha aaraha tha

Ab maa ne mere lund ko chusana chalu kiya aur boli ki sonu tera lund bohot bada hoo gaya hai pehele to 6 inc ka tha ab lag bhag 7 inc ka hai aur moota bhe hoo gaya hai maa use chusane lagi 10 min chusane k baad maine

Apana lund maa k chut pe legaya aur zhat se muzhe yaad aaya ki mere pass condom nahe hai maine maa se kaha maa mere pass condom nahe hai, maa has k boli ki koi baat nahe 2din k baad mere period hai, tu daal muzhe tadapa maat

Maine ne ye sunate he ek zhataka diya maa k chut main mera aadhe se jaada lund ghus gaya maa ko thoda dard huua tabhe maine maa se puch maa dard hoo raha hai kya, maa boli ha but ise main to mazha hai

Mere lal to maine aur 2-3 bar zhatak mare aur pura lund maa k chut main daal diya maa ki chut bohot garam the aur maine maa k legs uper kiye aur use choda maa boli ye kya kar raha hai?

Maine ne kaha ki aalag aalag position main chodane ko mazha aata hai maa boli to tuzhe jo chahe wo kar thodi der baad maine maa ko bola ab tu khadi hoo ja maine maa ko apani godi maine liya aur lund phir se

Maa k chut main daal diya maa muzhase lipast kar jor jor se aaahaha bhar rahi thee aur jor se aur jor se mere sonu mazha aaraha hai tere lund s .tere maa ki havas mita de lal.

Maine kaam se kaam maa ko 20 se 25 min choda hooga tabhe aur ek fata k maine maa k chut main paani nikal diya maa muzha se lipati hue the aur maine khada tha maa ko good maine le k

Ek aadhe ghante baad maine maa se kaha ki tere gaand main muzhe lund dalana hai maa boli par kaise dalega tere dad ne kabhe nahe dala vaha pe itane saalo maine.

Maine ne oil laaya aur maa k gaand k whole pe laga diya aur mere lund ko bhe aur maa k gaand maine lund daal diya ek he fata k main maa ne jor se aaahhh bhari par chilai nahe.

Use thodi der baad mazha aaraha tha10 min main maine paani nikala maa k gand main us raat dad ki badolat maine maa ki chut ko shant kiya aur virgin gaand maine mera lund daal k uska swagat kiya. Maa ne subhah muzhase kahe ki sonu tune aaj phir tere maa ki havas puri kar di

Read more...

Mummy Ko Choda Barsat Me

Wednesday, 26 February 2014

may aap logo ko ak new story likh raha hoi mari yaha story mari maa ke hai ma apni maa ko 7 time chod raha hoi muja apni maa or dosri ke biwi ko chodna ma bada maja attta hai. Mari maa dekhna ma sunder hai gand 2001 or nipple mota hai story.

Mara papa ka business hai ma papa ka sath unke business ma help katha hoi jab bahi papa kam ka liya bahr jata tu ma ghar ma raha ker mummy ka sath masti karth is baar bhi papa ko 1 week ka liya bahra jana tha ma apna

Daddy ka jana ka time aya mana papa ko airport ma choda barish bhoot joor se ho rahi  thi ma jaldi se ghar poochna ke soch raha tha or sath he sath mummy ka sath sex ka maja lena ka prog bana rahatha or home pocha ma kitchen ma gaya or mummy na 10:00 baja bhi nighty pahni ma kitchen

Ma gaya mummy ko peecha sa pakda or pocha ke boutique nahi kholan hai mummy bole thoda late kholna hai mena mummy se kaha aja rahno deo masuam bhoot accha hai sara din hum maja kerna ma kiss kerna laga neck per mummy boli papa gaya teri masti chaloo ho gayi ma bola bhoot din ho

Gaya aap ka sath pyar kiya mummy na mara hath hathya or boli muja bahr jana raat ko baad kerth mera mood off hua or mena b/f kiya or office chala gaya shyam ko party ma chaly gaya raat ko 10:30 ko ma ghar poocha or dinner kiya kam kerna laga mummy boli kya hua mena theak sa

Baat nahi or room ma gaya or laptop pe pending kam katham kerna laga  ma apna kam ma busy tha mummy nighty pahn ker room ma enter huei or music on kiya arabic dance kerna lagi or mera pass aye or muja kiss kerna

Lagi boli mera sa naraz hai apni biwi se mummy ne mera chick per kiss kiya or mere tango ko upper bath ker muja  lips kiss kerna lagi mana mummy ka nipple ko kiss kerna laga or nighty ko utter diya mana black rang ke panty

Pahna rakhi thi or mana mummy ko uthya or bed per ulta lathya diya mujay abhi mummy per gussa tha mana mumy ke gand ko upper kerno ko kaha mummy ke panty ko thoda peecha kheecha or panty ke upper he choot se

Laker gand ka hole tak chatna laga or panty ko mana utter diya or gand ke dono taraf mana kiss kiya or mana mummy ko seedha lathya or choot ko chathna laga or ak ungli mummy kee gand ke under dalna laga kuch samya

Baad mana apna lund ko bahar nikla or mummy ko ulta ker gand ko merna laga or dheera sa apna lund ko mummy keg and ke under dalna laga mummy joor joor se chilyna lagi music hona ka karn mummy ke voice bahr

Nahi jaa raha thi kuch der baad mana mummy ko seedha kiya or apni tarf kheecha or apana 11ich ke lund ko mummy ka nipple ka beech rakh maslna laga thodi kuch samya baad mera pani nikal gaya mana mummy ko

Kiss kiya or apna lund ko mummy ke choot kaa darshan karya or apna lund ko halka se mummy ke choot ke under dalna laga  mummy aha aha ker ka siskiya lena lagi 20 min tak mana mummy ke choot ko masla tha raat raat ko 5 baar mana mummy ke choot ko mara or hum so gaya.

Subha ka 7:00 baja mere neend kholi tu mena dekha ke mummy bed se jana lagi or mana mumy ko apni tarf kheecha mummy boli dil nahi bahra mana kaha nahi mera dil aap ko chodna ko kar raha mummy boli office nahi

Jana mana mana ker diya or mummy ko kiss kerna laga or mummy ko ulta lathya ker mummy gand ko chathna laga mummy mera lund ko chosna lagi thodi der baad mana mummy ke tang ko pahlya or apna lund ko mummy ke

Choot me dalan laga mummy ke voice na nikla mummy ka lips ko chosna laga 15 min tak mana mummy ko acchi tarha choda or wild ke tarh mana gand ko bhi acchi tarha choda 9:00 baja utha or ma frsh hona chala gaya mummy me nighty pahni or apan room me fresh  ho na lagi 10:00 baja

Mummy ne B/fast banya utensils was ker rahi maid bhi nahi aye thi ma kitchen ma gaya mummy ke nighty ko upper kiya thoda sa peecha kiya mummy boli bas bhi ker 1 week ha tera pass jab tera jee kera muja chodna ma kuch nahi boli gei abhi muja kam kerna de ko aya gaya mana bas ak

Shoot marna  hai mummy ji ke iighty ko kapada se bandh or gand ko thoda khola or apna lund ko gand ke under bahar kerna laga jaldi hei mara kam ho gaya or ma tyaar ho ker mana mummy ko lips per kiss kiya or office chala gaya.

Read more...

Rickshawale Ne Choda Barish Me

Tuesday, 25 February 2014

Hi dosto sabse pehle to me aap logo se maafi maangna chahti hu ki me itne dino se koi story nahi likh payi. Me thoda exams me busy thi is bich kai mazedar ghatnai hui jo ki aapko me kahani k zariye bataungi.

Jo mujhe n ahi jaante unke liye bata du ki me 21 saal ki punjaban ladki hu or delhi me college me padh rahi hu. Mera fig 37b 27 39 hai and height 5 ft 9inch hai.

Meri aankhein or baal kale hain or me gori hu. Naak patli and choti hai thuddi round hai and face diamond shape hai. Hoth patle hain or chehra bhara hua hai. Baat abhi kuch hi din pehle ki hai.

July ka end tha or baarish kabhi kabhi halki fulki ho rahi thi. Me apne hostel k room me bistar par baithi apni phone par porn dekh rahi thi. Achanak hi meri ek friend ka phone aaya jo ki apne ghar gayi hui thi.

Payal: hello ishika.

Me:-hi payal Kaisi hai or kab aa rahi hai wapas?

Payal: are yar yaha bus stand par khadi hu. Mujhe police station me kaam hai urgent or mere paas kafi samaan hai tu aaja. Sath me dinner karke challenge fir market se.

Me:oh ok me abhi ati hu. Sab thik to hai na?

Payal: mera cellphone chori ho gya mujhe FIR karani hai abhi.

Me: fir chori ho gya tu karti kya hai badi laparwah hai or FIR baad me kara lena.

Payal: are yar abhi track ho jaye to accha hai bad me koi kuch nahi karta.

Me: ok darling dont panic.me aati hu fir me tayyar hui jaldi me or bina bra ke hi ek yellow top or blue denim daal li. Hostel se bahar rikshaw pakda jo ki upar se khula tha.

Dhyan hi nahi raha ki baarish hui to sab bhig jaaega bus stand karib 10 min ki doori par tha or jo raasta hai wo kafi sunsaan sa hai plus baarish k time waha or bhi kam traffic hota hai.

Raaste me jo darr tha wahi hua. Barish shuru ho gyi or me bhigne lagi. Kher itni tez barish nahi thi isliye mene rikshaw nahi rukwaya. Par kuch hi second me bahut tez barish hone lagi.

Mene rikshaw wqle bhaiya ko side me ped k niche rukne ko kaha. Me jaldi se rickshay se khoodkar ped k niche bhaagi. Rickshawale ko maine paise bhi nahi diye they isliye wo ruk gaya or apni seat par hi bethe bethe ghoorne laga.

Rickhshawala: madam thodi hi dur hai waha jaakar khadi ho jana.

Me: arey dikh nahi raha bhaiya me bhig gayi hu. Ek to chat nahi hai tumhare rickshe me upar se bhiga doge. Rickshawwala mujhe ghoore jaa rha tha Achanak mujhe dhyaan aaya hey bhagwaan mene bra nahi pehni hai or

Mere dono chucche saaf chamak rhe hai tee k bahar gili tee se to andar ka sab dikh raha tha clearly. Upar se barish ki thandi thandi bunde jinki wajah se mere nipple kadak ho gye they rickahey wale ne rishaw side me lagya or mere paas aakar khada ho gaya.

Mujhe jese hi dhyaan aya mene apne hath fold kar liye or niche sir karke khadi ho gayi sleeveless t pehni thi jisse mere hatho me halki halki thand lag rahi thi. Jisse me kaanpne lagi. Me phone par porn dekhne k bare me sochne lagi or mere dimaag me ajib ajib khayal aane lage .

Itne me payal ka phone aa gaya payal tu kaha hai ishika me wait kar rahi hu.

Me: arey yar auto nahi mila to rickshaw se aa rahi thi or ricksahey me chat hi nahi hai. Ped k niche khadi hu abhi.

Payal arey yar.

Me: tu baad me karwa lena FIR phone to milega nahi ab.sim issue karwane k liye hi to chahiye hogi.

Payal: kya pata mil jaaye.

Me: accha thik hai baarish kam hote hi aa rahi hu. Me phone par baat karte time apne hath niche kar chuki thi jisse ki rickshey wale ko khoob maza aa raha tha.

Wo mere side me khada hokar mere ubhaar ko dekhe jaa raha tha. Fir wo baat karne ki koshiah karne laga.

Rickshawwala: madam mausam to badhiya ho gaya hai ab. Me ne socha ki thik hai baatein karungi to yahi rahega or bhagega nahi. To me bhi baatein karne lagi.

Me: haan bhaiya kam se kam garmi to kam hogi.

Rickshawala: par aap late ho gyi baarish me.

Me: ab kya karein kisi ka fayda to kisi ka nuksaan wese mujhe baarish se koi shikayat nahi hai.

Rickshawala: ap u.p se hai?

Me: nahi me punjaab se hu. Aap shaayad up se ho. Rickshawala muskuraane laga.

Rickshawala: madam aapka naam kya hai mujhe ajib laga ki ye kya chahta hai jo naam puch raha hai

Me: naam ka kya karoge?

Rickshawala: mera naam lakhan hai. Ese hi madam introduction.

Me: ha ha ha ap to mujhe padhe likhe lagte ho.

Lakhan: haan g mene b.a kiya hai. Wo to majburi me rickshaw chala raha hu.

Me: oh .

Lakhan: ap kya karti hai?matlab kya padh rahi hai.

Me: arey jo college tha na jaha ap khade they waha padhti hu.

Lakhan: arey yad aya mene apko kai bar ate jate dekha hai. Lakhan thoda paas aa gaya. Mera dil dhadakne laga tezi se. Ek to dimag me porn movie chal rahi thi jise dekh kar me ungli kar rah thi upar se tee me khadi nipples.

Lakhan bada hi hasmukh aadmi tha mujhse height me kuc chota tha patla sa tha kafi or muh patla tha or karib 45 -50 kaaspaas age hogi uski dadhi halki si thi. Do teen minute tak to wo khud hi bolta raha.

Mere mann me ab lund ghum raha tha. Mota sa lund apni chut me lene ki iccha ho rahi thi. Fir mere dimaag me aya ki kyu na me lakhan k sath hi kuch sharart karu.

Mene apne dono hath kamar par rakh liye or fir ek hath se tee ko bahar ki taraf kheecha. Kheechte hi tee se chupki hui mere b cup wali gol gol mote firm chucche alag ho gye. Lakahn bade dhyan se dekh raha tha. Uska muh mere hi taraf tha shuru se.

Me: accha to ap mujhe dekhte kyu they?

Lakhan: arey madam itni khoobsurat ho nazar to tikegi hi.me akela thodi hu ap ke college k ladke hi to.

Me: to kya batao!

Lakhan: wahi to ishare se puchte they k accha laga.

Me: oh esa hai kya. Accha to fir ap kya kehte they.

Lakhan: sach hi keha tha madam.

Me: kya kehte they mene apne aankhein badi ki or sidha lakhan ki aankhon me bade pyaar se dekha.

Lakhan: yahi k bada maza aya.

Me'- hmmmm Dekh k maza ata hai?

Lakhan or nahi to kya madam.

Me: madam mat kaho please mera naam ishika hai. Bada ajib lagta hai apne se bade logo se madam sunna.

Lakhan: thik hai ishika g me soch rahi thi ki mard bada respect dete hai jba tak ladki pat nahi jati par jab ek bar chod lete hai to respect ko humari gaand me daal dete hai.

Mujhe ye soch kar hasi aa gayi k abhi jab ise chut de dungi to fir g v sab gayab ho jaaega.

Lakahan: kya hua ishika g

Me: yahi soch rahi thi k ap ko kya maza ata hoga. Lakahan bhi ishare pakad raha tha ab.

Lakahan: apko pata hai kya?

Me: haan ajkal to sab ko pata hota hai or me muskurakar apni chati bahar nikal kar niche dekhne lagi meri chucchiyan fir gili tee par chipak gayi thi. Lakahn ka lund bhi pant ka shape bigad raha tha ab.

Me: aapki shadi ho gyi hogi.

Lakhan: haan ab lakhan ki aankhein mere chati par tiki thi or wo mujhse ek hath ki duri par tha.

Me: fir bhi ap jawaan ladki yo ko dekh kar maze lete ho?

Lakhan: jitni tight hoti hai na utna maza ata hai dekhne me bhi or  itna keh kar hi usne apna ek hath mere left boobe par rakh diya or horn ki tarah zor se do teen bar daba diya.

Me: ahhh ye kya kar rahe ho ap?

Lakhan: drama to khoob kar leti ho ishika. Bewakuf samajhti ho kya. Tab se line de rhi ho.

Me: me to normal hi baat kar rahi thi or mene use dhakka diya halka sa. Me bhi maze le rah thi taki mujhe rough treat kare. Mujhe rough treatment pasand hai.

Lakhan: bhosdiki normal baatein. Sabhi ke lund bhi le leti hogi fir to or wo mere upar jhapta or mere boob ko dono hatho se pakad liya kas ke or bhonpu bajane laga.

Fir aate ki tarah goonthne laga mere hath uske hatho par they par me resist nahi kar rahi thi. Meri chut achanak hi ufan padi or khub sara juice bahne laga.

Me sham ke ujaale me khule road par side me ek rickshawale se apni boobe dabwa rahi thi. Ye soch kar mujhe or josh aa gya. Ab me moan kar rhi thi

Me: mmmmmssss

Lakhan: he he e saali mazaa aaane laga aaa gayi tu line par. Ye keh ke usne mere boobe ke beech muh ragad diya tee k upar se hi.

Lakahan: bbbbrrrrraaaaahh meri kilkari chut padi.

Lakahan: pasand aa rhi hai saali randi.

Me: oh haan par yaha koi dekh lega Kahi or chalo.

L 1f46 akhan: dekh lega to kya wese bhi yaha kai randiyan chudti hai koi kuch nah kehta.

Me: arey par me randi thodi hi hu .

Lakhan: jo bhi tu maal ko gadar hai. Usne meri tee upar ki or apne muh jitna khul sake utna kholkar mere right wale boob par chipka diya or khoob zor zor se choosne laga. Lag raha tha ki aj to dudh hi nikal aaega.

Chooste chooste usne apne dono hath mere chutad par daba diye jeans k upar se hi or khoob janwaron ki tarah dabane laga.

Me: please side me chalo me mana thodi kar rahi hu. Jo chaho kar lena. Par us jhadi ke piche.

Fir lakhan mujhe jhadi ke piche le gaya mujhe piche se daboch kar jisse ki uska lund pant k anar se hi meri jeans k through meri gaand me chubh raha tha jhadi k piche aate hi usne meri tee nikal k fek di side me.

Me: arey kya kar rahe ho. Mujhe jana bhi hai kahi .ganda mat karo. Lakahan mere boobs par chinte ki tarah muh laakar chipka hua tha or ese hi me tee uthane lagi fir badi mushkil se tee uthakar side me rakhi ab me upar se

Nangi thi or mera ek boob lakahan kha raha tha or ek latak raha tha hawa me. Mujhe andaaza ho gya ki ye bada tharki hai aj to hazamat banakar hi dum lega. Mene socha jaldi khatm karte hai.

Mene jhat se apni jeans ka button khol diya or utarkar side me rakh di. Lakhan khada hokar khush hokar dekhne laga.

Lakhan: apni thukai ki tayyari khud hi kar rahi hai.

Me: tum to sara din bubbe hi chooste rahoge nahi to or mene dono boobs ko pakad kar hila diya or fir jhat se panty utari or zameen par hi kutiya ban gyi. Mujhe laga lakhan apna lund daalega.

Desi aadmi wese bhi sirf chudai hi jaante hai mujhe laga. Par wo bhookhe sher ki tarah meri chut par muh lagakar juice choosne laga. Meri chikh nikal gayi. Sunne walo ne kai dur se sun li hogi esi cheekh thi.

Me: kya kar rahe ho. Kha hi jaaoge?

Lakhan: itni sunder chut hai teri khana hi padega. Ese chute to sirf vilaayati filmo me dekhi hai.

Me: tmhe pasand aayi?

Lakahan: dikhata hu kitni pasand ayi. Usne fir ek thappad ghuma kar diya mere chut par me ekdum se uchal gayi.

Me:-aaahhhhh.jaanwar h ho kya.

Lakhan: sher hu sher

Me: sher ka to lund chota hota hai kafi bada to gadhe ka hota hai or me has padi. Lakhan ne mujhe baal pakad kar uthaya.shayad wo samajh chuka tha ki mujhe kabu karna aasaan hai or me zyada kahungi nahi.

Mujhe usne ghutno k bal bithaya gile patto me or apna pant khiska diya. Uska lund zyada bada nahi tha par uski health k hisaab se kafi zyada mota tha.

Me: wow ye to kafi mota hai sher k liye. Itne bolte hi usne apna lund mere muh me ghused diya or zor zor se chut ki tarah chodne laga.lund mere gale tak ghus raha tha or mujhe ubkai aa rahi thi par wo chode jaa raha tha ubkai ki wajah se chipchipa thuk nikal kar lund par lag gya jisse ki wo or

Chikna ho gya or sarr sarrr muh me andar bahar hone laga.me muh side me karne ki koshish kar rahi thi par usne mujhe balo se pakda hua tha kaskar. Par aakhir me muh side me karne me kaamyaab ho gyi. Par wo rukne ka naam hi nahi le rha tha.

Mere gale ki jagah wo mere gaal ko apne mote lund se chod raha tha. Gaal lag raha tha fat hi jaaega par kam se kam ubkai to nahi aa rahi thi. Usne khoob muh choda 3-5min tak. Fir jaldi se mujhe moda or fir se kutiya bana diya or zor se meri chut me lund daal diya.

Lakhan:-saali raand kitno se chudwa chuki hai. Chut to khuli hai teri par tight hai kafi.

Me: aaahhhh oooo mere bf se hi bas.

Lakhan: mera lund kesa laga tujhe

Me: mazedaar aaaaaaahh hai kafii experienced hai lundd tumharaa. Par thodaaaaa orr lambaaaaa hota to gehra utarrrr jataahhhhssss.

Lakhan: gehre ka kya hai Abhi ye dekh. Lalkhan ne meri chutad par thappad mara or puri jaan lagakar apni patli gathi hui muscular kamar hilane laga. Lag raha tha lund nahi khanjar ho jo meri chut me andar bahar ho raha hai. Itna maza aa raha tha kya batau. Me waha pade pade hi maze le rahi thi itne me phone baj pada.

Payal: oye kaha hai tu?

Me: aaaaa yahhiiiii huuuuu.

Payal: barish to kab ki band hui hai kab aaegi

Me: arey basssssss nikaalllll rahi hu

Lakhan: bosdiki kaun hai ye chudai me badha daal rahi hai. Mene piche mudkar ishara kiya chup hone ka. Lakhan meri pith se chupak gaya or mere upar lagbhag let gaya or chodna chalu rakha.

Payal: arey yar tere chakkar me kab se khadi hu. Jaldi aa ab tu.

Me: bas pahuchhhhh rahiiiiii huuuuuunnnn uooooiiiiii.

Payal: ye teri awaaz ko kya hua. Lakhan dhire se maze leta hua kehta hai chut pil rahi hai randi ki.

Me: uummm rrooooaaad paaar gaadddddheee haaaiiiin yaaar kaafiiiii. Eeee rickshayallle dhiiire kaaroooo nnaaa uuuiiiii maaaaaa.

Payal: gaddhe konse raste se aa rahe hai tu. Kher jaldi aa.

Me: ok.

Me:-phewwwwuuuu baaccccch gyii. Lakhan ab khub tez jhatke maar rahaha tha. Usne apne dono hatheli meri pith par rakhi hath sidhe kiye or zameen par sirf uske panje they.

 Jese meri pith par push ur maar raha ho or fir wo hatheli or panjo k sahare hi balance banakar takatwar jhatke maarne laga. Uske dhatke tez ho rhe they.

Me samaj gayi iska nikalne wala hai. Me ekdum se aage hui or uska lund bahar aa gaya. Par wo jhatka maar raha tha isliye bahar aate hi lund meri gaand k cheed me zor se laga.

Lakhan: maa ki lodi aane wala hai kya kar rahi hai. Me ekdum se ghutno k bal baithi or apne dono boob me uska lund samet kar upar niche karne lagi. Usne mujhe dakka diya or me patto par pith k bal gir gayi or wo mere upar

Chad gaya or mere pet par baith ker apna lund mere bubbo k beech fasa kar aage piche ghisne laga. Thodi der me uski pichkari meri gardan par or bubbo par bikhar gayi. Mene maze lekar uska maal ungli se chata.

Wo mere upar hi let gaya or lipat gaya.

Me: le liye maze ab to.

Lakhan: abhi kaha.abhi to asli kaam baki hai.

Me: wo kya ?

Lakhan: me teri moti gadrai gaand par fida hu wo leni hai.

Me: oh no nahi .please abhi nahi abhi mujhe jana padega. Me baad me milungi kabhi to wo bhi le lena.

Lakhan: chal thik hai Kaha bhagegi ab to tu meri randi hai.

Me: ha ha ha fir me uthi or lakhan ne apna lund chuswa kar saaf karwaya. Fir apne apko saaf kiya lakhan ki chaddi se ho kapde pehne. Fir me bahar aayi jhadi se to dekha usi road par opposite direction me dusri lane par auto aa raha tha.

Auto me payal baithi thi or mujhe dekh rah thi. Usne auto rukwaya par auto kuch aage jaake ruka. Lakhan pesaab kar k mere piche se nikla or rickshaw par beth gaya. Payal use mere piche se nikalte nahi dekh payi thi.

Lakhan: chalo madam.

Me: oh ruko.meri dost yahan hai. Lakhan:-chalo to fir apna no. To bata do. Mene no liya lakhan ka or fir rikshaw me baith kar hi usi side chal di jaha se aayithi. Wese bhi lakhan ko bh wapas jana tha wahi. Aage me auto k paas utri or auto me baithne lagi.

Payal: arey paise to de de bechare ko. Me soch rahi thi ki choot or muh to de hi dia hai paise bh du upar se.

Lakhan: arey nahi nah madam ka khata hai mere sath koi baat nahi baad me le lunga jab dikhengi. Payal ne kaha ok or hum dono chal di. Payal ne raaste me kaha me mujhe sa pata hai kis khate ki baat ho rhi thi meri qankhein fati ki fati reh gayi k ise kese pata.

Fir hostel pahuchne par usne bataya ki tujhe jo jhatke lag rhe they wo chudai hi ho sakti thi kyuki tu to uai ped ke neeche thi jaha tune kaha tha mene aankh maari or kaja ki kya karu karna padta hai choot k liye. Hope you like the story

Read more...

Mom Ki Anniversary Bete K Sath

Monday, 24 February 2014

Mera naam Rajesh hai aur mai 19 saal ka hu mai private b.com kar rha hu meri family me 3 member hai mere mom dad aur mai mere dad govt. employee hai paiso k mamle me mera parivaar achcha khasa hai.

Meri mom ka naam sharda hai aur wo 40 saal ki hai aur wo hamesha saree pehanti hai mom ek dum sexy aurat hai 40 ki umar me wo 32-33 ki kamuk mahila lagti hai.

Unke boobs ka size 38 hai jo ki mujhe baad me pata chala jab wo chalti hai to unki gand dekhkar mera 6.5 inch ka lund en dum khada ho jata hai aur mom ki chudai karne ka man karta hai.

Mere dad ka naam vijay hai aur wo 43 saal ke hai ye kahani aaj se 2 mahine pehle ki hai mere ghar me mom dad ground floor par rehte hai aur mai first floor par ek raat mujhe toilet lagi to mai groud floor par toilet karne aaya toilet ground floor par tha tab maine mom dad k kamre se

Kuch awaaz sunai di maine pass jakar suna to wo mom ki siskariyo ki awaaz thi mujhe pata chal gya ki mom dad chudai kar rahe hai mera lund ek dum khada ho gya aur tight ho gya mera man unki chudai dekhne ka hua maine

Chupke se khidki se dekha andar ek zero watt ka bulb jal raha tha halki roshni thi par dekhne layak kafi thi jaise hi maine andar dekha to dang reh gya dad mom ki choot me ungli kar rahe the aur mom siskariyan bhar rahi thi aaahaha mar gyi jaaneman mere raja bada maja aa raha hai aahhhaha

Sabse jyada mai dekh kar dang reh gya ki mom ne ek mini skirt pehan rakhi thi aur ek transparent top jis mom ko mai aajtak saree me dekhta aaya tha wo mini skirt ek sex bomb lag rahi thi fir 5 minute tak dad mom ki choot me ungli karte rahe fir dad ne dheere dheer mom ki skirt ninal di aur fir top bhi

Utar diya mom ko poora nanga dekhte hi meri halat kharab ho gyi fir dad ne mom ko doggy style me kara aur apna lund mom ki gand ka daal diya dad ka lund lagbhag 5 inch ka hoga lund andar jate hi mom ko shuru me thoda dard hua aur fir wo maje lene lagi aur siskariya marne lagi aaahha hamaar

Dala tumne mere raja kitna maja aa raha hai aur chod is randi randi ki tarah chod mujhe mai ek rand hu aahhhh aahhhahahha ohhh my aahaha chod de mujhe aahha aur fir 5 minute chodne k baad dad jhad gye lekin mom ki pyaas abhi bujhe nahi thi.

Dad thak kar bed par let gye fir mom ne kaha abhi to meri choot ki bari hai use aur shant karo dad kehne lage choot nahi marunga teri choot marne me ab maja nahi aata sirf gand mara karunga tab mom ne kaha kya aap bhi na 4 mahino se

Meri gand hi maar rahe ho iska bhosda bana diya lekin meri choot pyaasi hi reh jati hai ise shant karne k liye mombatti deni padti hai fir dad ne kah bura kyo maan rahi ho meri jaan tere liye itne modern karde lata hu jisme to aurat se ladki jaise lagti haiwo pehankar tujhe maja nahi aata.

Tab mom boli kaha ka maja sirf raat me chudai k waqt aise chhote kapde pehanti hu din me pehan nahi sakti man to bahut karta hai par rajesh jo rehta hai wo kya sochega apni mom ko in aise kapdo me dekhkar warna mera bas chale to poore din bikini me ghoomti raho.

Fir dad ne kaha chinta mat kar meri randi kisi din rajesh ko tere mama k yaha bhej dete hai tab poore din ghar me apna nanga badan lekar ghoomna us din poore din tujhe chodunga aur kal tere liye kuch aur modern sexy kapde lata hu.

Fir dad so gye aur mom apni choot me mombatti denen lagi aur siskariya bharne lagi uske baad mai seedha apne kamre me gya aur mom ko imagine karke 3-4 baar mooth mari us raat.

Agle din maine mom ko chodne ka plan banana start kiya mujhe pata tha ki dad ne mom ki choot mahino se nahi mari to mom ko hi choot marwane ka man karta hoga dopahar me khana khane k baad mom aur mai tv dekh rahe the tv me gaane aa rahe the maine mom se kaha mom ye filmo me heroine

Aise modern karde pehanti hai aur aajkal ki ladkiya bhi sab aise hi karde pehanti hai kabhi aap kyu nahi try karti modern kapde hamesha saree me rehti ho. fir mom ne kaha- tu pagal ho gya hai is umar me aake ab tu mujhe jeans skirts pehannne ko keh raha hai maine kaha mom aapki umar bhale

Hi 40 ho lekin aap abhi bhi ek ladki lagti ho mom sharmate hue boli-jhooth bolne k liye mai hi mili hu tujhe. maine kaha jhooth nahi sach keh raha hu mom ne kaha shaadi se pehle to mai aise chhote kapde pehna karti thi lekin shaadi k baad se nahi fir maine kaha mom maine aapki almari me miniskirts

Dekhi thi ek din mai janta tha dad k laye hue kapde mom ne almari me rakhe honge kynuki mom apne sare kapde almari me rakhti thi iska matlab kya samjhu mai mom ek dum chonk padi aur boli-are wo to tere dad mere

Liye laye the par mai pehanti nahi aur tu bada taank jhaank karne laga mere kamre me bol maine kaha nahi mom wo to us din yuhi fir mom ne kaha chal thik hai par aage se mat karne maine kaha ok mom.

Fir mai mom se bola k agar aapke liye karde lekar aaye hai to aap pehanti kyu nahi fir mom boli k man to karta hai par is umar me sharam aati hai ki tere samne aise kapde pehanne me aur fir tu kya sochega mere bare me

Mai bola mom aise koi baat nahi ye to aajkal ka fashion hai aur agar aapka man karta hai to pehan liya karo mujhe koi aitraaj nahi aur agar aap chahe to mujhe pehan kar dikha sakti hai tab mom boli dhat pagle ab ja aur mujhe

Aaraam karne de fir uske baad mai chala gya aur mom ko seduce karne ki aage ki planning banane laga.uske baad mujhe mom ko seduce karne me koi success nahi mili mai jab bhi mom se kehta ki mujhe dad k laye hue

Kapde pehan k dikhao na tabhi mom mana kar deti mere jyada insist karne pe mom mujhe daant bhi deti fir aise hi ek mahina beet gya fir do din baad mom ki wedding anniversary.

Maine pakka soch liya tha ki us din to mom ko chod kar hi rahungi fir anniversary wale din mo dad ne ek dusre ko wish kiya aur fir dad kaam pat chale gye maine subah breakfast k baad mom k kamre me jake

Unhe happy wedding anniversary wish kiya aur kaha mom aaj to ye saree mat pehano, kam se kam aaj to dad ki layi huyi modern dress pehanomom kehne lagi tu fir isi baat pa aake atak gya maine kaha mom please  aaj to

Pehan lo aaj aapki shaadi ki saal girah hai agar aaj bhi nahi pehanogi to fir unhe lane ka kya fayda aur fir aapne hbi kaha mera man bhi karta hai modern dress pehan ne ka mere jyada kehane par mom maan gyi aur

Kehne lagi dad ko mat batana fir mom ne apni almari kholi usme dekhkar chonk pada ek taraf to saree thi aur dusri taraf miniskirts jeans tops yaha tak ki bikini bhi thi maine mom ko bikini pehanne ko kaha to mom ne mana

Kar diya aur boli ab tu bahar ja fir mai bahar aa gya meri saanse tez hone lagi mujhe lagne laga aaj kaam banne wala hai fir 10 minute baad mom ne awaaz lagayi jaise hi mai andar mom k room me gya to mera bura haal ho

Gya apni mom ko miniskirts aur blowse me dekhkar mera 6.5 inch ka lund fanfanane laga aur pant me tambu ban kar khada ho gya mom ki gori nangi jaanghe ek dum mast lag rahi thi jee to kar raha tha abhi jakar chod du is

Sali randi ko jisne itne mahino se tadpa rakha hai fir maine kisi tarah usko control kiya fir mom ne mujhe kaha mai kaise lag rahi hu to maine kaha aap ek dum sexy lag rahi ho is dress me aaj aap poore din ghar me yahi

Pehanna aur hum apki anniversary celebrate karenge mom ne kaha thik hai to bajar se jakar cake le aa mai tabhi bajar se jakar cake leke aaya aur mom se cake kaatne ko kaha mom ne kaha- abhi shaam ko dad ko to aane de.

Maine kaha dad jab aayenge to ek cake aur kaat lenge filhaal ye kaat le fir mom cake kaatne lagi aur maine apne mobile se mom ki pics lene laga mom ne mujhe cake khilaya aur maine bhi fir maine mom ko bikini pehanne k liye kaha.

Mom ne mana kar diya k mujhe sharam aati hai itni chhoti dress pehanne me mere jyada kehne pe mom maan gyi aur kha thik hai tu bahar ja fir mai room k bahar aa gya 5 minute baad mom bahar aayi unhe dekhkar mera

Bura haal ho gya unhone 2 piece yellow 205d color ki string wali bikini pehan rakhi thi mom ka nanga badan dekhkar mai kabu me naih raha aur mom ki pics lene laga mom mana karne lagi maine kaha aap roz roz to bikini

Pehanegi nahi jab mera man kara karega aapnki pics dkeh liya karunga mom ne kaha mai itni achchai lagti hu tujhe maine ha bola aur mom ko bed pe laitne ko kaha aur mom aur pics lene laga.

Mom ko aise halat me dekhkar mai control kho baitha aur mom k gale lag gya ur kehne laga mom aap badi sexy lag rahi hai aur mom ko jordar kiss karne laga mom peeche hati aur kehni lagi ye kya kar rhaa hai mai teri maa hu.

Maine kaha mom aap mujhe bahut sexy lagti ho mai aapse pyaar karta hu aur aapke sath sex karna chahta hu mom boli tu pagal hai kya ye paap hai maa bete aisa nahi kar sakte sudhar ja warna abhi tere papa ko batati hoon.

Fir mai bola mom aur aap bhi to yahi chahti hai maine dekha hai raat ko dad aapki gaand marte hai sirf choot nahi aapka bhi to choot marwane ka man karta hoga please maan jao aur maine apna khada lund bahar nikal k mom k samne rakh diya aur kha dekho kya haal bana diya hai apne iska.

Mera lund dekhkar mom use dekhti hi reh gyi fir mo boli tu apne kamre me ja aur mujhe sochne de fir mai upar apne kamre me aa gya mujhe laga ki kaam lagbhag ban gya adhe ghante baad mom mere kamre me aayi aur boli

Chal thik hai lekin apne dad ko mat batana ye baat raaz rehni chahiye mera khushi se thikana nahi raha maine mom ko bistar pe patka aur kiss karne laga mom bhi badi hawas k sath mera sath de rahi thi fir maine dheere dheere mom ki bikini utar di aur mom ne bhi mere sare kapde utar diye fir

Maine mom ko lund choosne ko kaha mom mera lund muh me lekar bade maje se choosne lagi mai jannat ki sair karne laga mai badbdane laga chhoso mom aur chooso mera lund bada maja aa raha hai aaahhahh chooso aur tez aaahhaahah apne kaha se sikha itna badhiya lund choosna.

Mom boli-ye tere dad ki kripa hai aur tu mujhe aaj se mom mat bola kar mera naam lekar bulaya kar mujhe sharda aaj se mai teri sharda randi hu mai ek rand hu mai bhi fir tez tez awaaz me bolne laha chhoos mera lund sharda randi chudakkad aurat choos bhosdiwali meri randi choos 5 minute

Baad mera jhad gya mom k muh me jise mom na bahar nikal diya.fir mom k boobs ki bari aayi unhe mai besabbri k sath choosne laga kya mote 2 boobs the wo mai to jaise ki jannat ki sair kar raha tha fir mom ne sexy awaaz me kaha ab aur intzar na karwa mere raja chod de mujhe chod de is randi meri

Choot kabse lund ki pyaasi hai, iski tadap mitade aur ab aur der na kar maine apna lund mom ki choot par rakha aur andar daalne laga lund andar nahi ja raha tha mom ne kha abhi tu kachcha hai ek zor ka jhatka maar, fir

Maine bahut jor lagaya aur lund aadha andar chala gya mom ek dum cheekh padi mar gyi maar dala hey bhagwan maine kaha thodi der ruk jau to mom boli nahi mere raja tu ruk mat dard me hi to maja hai ye meri chudakkad

Choot bahut dino se chudi nahi hai isliye fadfada rhi hai tu chodna chalu rakha maine bhi fir tej tej dhakke marne start kiye chudte hue mom bol rahi thi chod meri choot ki faad daal bana de iska hbosda sali mahino se chudi nahi haiahahhhahhaa  haha hayeee kitna maja aa rhaa hai itna maja to tere

Dad bhi nahi dilate bada achcha chod rhaa hai tu bete kaha tha aaj se phale mujhe pata hota tu itna achcha chodta hai to kabki tujhese chudai karwa leti ahahahah mar gyi chod is randi chod madarchod hey bhagwaan mai kaise

Maa hu jo apne bete se chudwa rahi hai aaahahhaa ohhh aahahaha mar gyi ahahha fir main bhi dhakkar marte hue bolne laga ha meri randi sharda aaj teri choot ka bhosda bana dunga badi chudaas uthi ha na tujhe randi behan

Ki lodi le chudwa apne bete se aahhahaha sharda meri sharda meri randi randi sharda ahhah  kitni sexy hai teri choot aahhaha bada maja aa raha hai teri choot marne me meri sharda meri randi meri randi sharda ohh meri sharda.

Mom ka naam lekar chodne me mujhe aur bhi maja aane laga fir 10 minute  tak chodne k baad mail jhadne wala tha mom na kaha meri choot me hi jhaad de maine operation kara rakha h kuch nahi hoga fir maine mom ki choot me hi jhaad diya.

Fir 30 minute tak meri randi sharda aur mai chumma chati karte ek dusre k jism se lipte rahe aur siskariya bharte rahe fir mera lund dobara khada hua maine dobara sharda  ko chodne ko bola to sharda boli aise nahi thoda alag

Andaaz me karte hai.aaj meri wedding annivarsary hai aur hum dono ki suhaagraat bhi ab tu mera pati bankar mujhe chodega tu yahi tuk aur aadhe ghante me mere kamre me aa.

Mujhe bada maja aane lga mai aadhe ghante tak nanga hi leta rhaa fir mai mom k kamre me gya aur dekha to mom dulhan bankar bed par baithi hai.
meri randi mom sharda ne reg color ki saree pehani hai jise usne apni shaadi k din pehani thi.

Mai bed par gya aur mom ko bola meri randi sharda kitni sexy lag raih hai tu aur mom ko kiss karne laga. 5minute tak humme chipka chipki chalti rahi fir maine mom ki saree nikal di aur fir blowse aur fir peticot ka nada hbi khol diya

Andar mom ne ek nayi thong bikini pehan rakhi thi maine wo hbi utar diye.
ab maine mom ki gand marne ko kaha mom ne kaha abhi gaand nahi abhi to meri choot ki pyaas hbi nahi bujhe hai pehle meri choot maar.

Fir mom mere upar aa gyi aur mere lund par apni choot rakhkar baith gyi aur upar neeche hone lagi.mom k boobs hawa me upar neeche hote hue bade sexy lag rahe the 5 minute tak aise hi chodne k baad maine mom ko

Neeche kiya aur apne dhakko ki speed badha di mom ki cheekhe nikalne lagi aahaaha maar dala madarchod bhosdike mar gyi mai chod dala mai hbi fir bolne laga aur chudwa randi sharda mujhe behan ki  lodi badi pyaasi thi na

Teri choot le ahbi isse shaant karta hu le bhosdiwali le randi behanchod chudakkad rand fir dheere mom ko aur maja aane laga aur bolne lagi haye raam kitna maja aa raha hai apne bete se chudwane me chod dala mar gyi ahaha chud gyi sharda ahahahah chod ahhahah mita de janmo ki pyaas

Mere raja mai teri randi maa hu aajse teri randi sharda.I love you beta mai bhi fir kehne laga I love you too meri sharda meri randi aa ahhaha ohhahahah kitna maja aa raha hai apni randi mom ko chodne me aahahah ohhh my sharda meri pyaari sharda meri jaan

Meri randi meri randi sharda 10-12 minute tak chodne k baad mai jhad mom bhi 2 bar jhad chuki thi fir maine mom ko ghodi banaya aur unki gaand maarne laga meri randi maa sharda ki gaand choot me bhi jyada tiight thi use chodne me aur bhi maja aane laga.tabhi dad mom ki sirf gaand hi

Maarte the mom ko bhi bada dard hua is bar to wo kehne lagi araam se chod apni randi sharda ko tera tere baap se bahut mota hai easy baby easy fir mom ko mai dheer dheere chodne laga mom bhi lagataar siskariya bhar rahi gyi sharda aoohaahahah chod dala ahoahaohaoahaye raam maine apne bete

Se hi chudwa liya kaise randi maa hu mai hahhahaoahahoaomar gyi bada maja aa rhaa hai apne betes e chudwane meahhhhhaaha fir thodi der baad mai fir se jhad gya aur buri tarah thak gya 1 ghante tak hum aise nange pade rahe.

Mom ne kaha aise chudai meri aaj tak nahi hui aaj jitna maja kabhi nahi aaya love u beta maine hbi kaha mujhe hbi bada maja aaya meri randi love u too sharda uske baad humne kapde pehan liye maine mom se kaha mom ab aap ghar me bikini mini sirts hi pehana karo mom bhi khush ho gyi.

Fir mom ne ek mini skirt aur t shirt daal li shaam ko dad aaye aur mom ko skirt me dekhkar bade khush hue aur bole kya hua aaj mini skirt mom ne kaha aaj hamari annivarsary jo hai fir dinner k baad mom dad kamre me

Chale gye aur mai hbi so gya uske baad mom raat ko papa se gaand marwati hai aur din me mai unki choot marta hu ghar k bahar hum mom son hai aur ghar k andar wo meri randi aapko meri kahani kaise lagi 

Read more...

Mom Aur Mai Mera Pahla Sex

Sunday, 23 February 2014

Hello friends, I am Amarish, a lad of 21 year with a cock of 7 dosto main pichle 5 saal se ISS ka fan hu, aaj jo incident mai batane ja raha hu ye aaj se 3 saal pahle ki hai, jab mai engineering 2 year ka exam dekar apne gha r gya tha.

Mere family me 4 members hai, Dad jo ki income tax officer hai, mom jinki age 45 years hai, didi jinki shadi ho chuki hai aur mai. Dad ki posting andhra me hai to hamare ghar pe mom akeli hi rahti hai ab aapke lund aur chut ko jyada na tadpate hue main apni story pe aata hu.

Dosto meri mummy ka figure 36 28 38 hai, aur colour fair hai mai jab XII me tha tabhi maine pahli baar incest story padhi. aur uske baad mai mom ko kapde change karte hue aur nahate hue dekhne ki koshish karta tha aur har roz unke naam ki muth marta tha

Main har waqt sochta ki kaise unhe chodu, par darta tha, Jab main 2009 me apne exam ke baad ghar gya to mai soch ke gya ki is baar kisi bhi tarah mom ko chodunga, kyunki mere pass 2 mahine ka time tha aur hum dono ghar pe akele hi the.

Par koi mauka nahi mil raha tha ek din mai aur mom ek relative ke yaha shadi me gaye the, us din mom ne blue colour ki net wali sari aur sleeveless blouse pahna tha jisme se unke boobs shandaar lag rahe the aur mera lund pant me hi tan raha tha.

Jab hum ghar laute to mom change karne apne room me chali gyi aur mai change karke phataphat jaanboojh kar mom ke room me bina knock kiye andar ghus gya waha ka najara dekh kar meri halat kharab ho gyi mom ne

Sirf panty pahen rakhi thi aur bra change kar rahi thi mujhe dekh kar unhone apne boobs chupa liye mera to man kiya yahi patak ke chod du par mai mauke ka intezzar kar raha tha to mai sorry bol kar waha se chala aaya.

Aur aakar apne room me muth marne laga is tarah din bit rahe the aur meri havas badhati ja rahi thi ek din dopahar me main apne room me muth mar raha tha to main room ander se lock karna bhul gya tha aur usi time mom room ke andar aa gyi maine darr ke apna lund chupana chaha par mom ne

Dekh liya thaw o bahar chali gyi uss din mai bahut dara tha ki mom dad ko kahi bata na de. Phir sham ko mom ne khana khane ko bulaya to main unhe sorry bola, unhone kaha tu apni life spoil kar raha aisa karke, aur tu bahut

Bigad gya hai, maine kaha nahi mom pahli baar kar raha tha, mere itna kahte hi mom ne mera CD bag samne rakh diya aur kaha ye kya hai? actually usme bahut sari porn movies ki cd thi to main kuch nahi bol paya

Unhone kaha mai tere dad ko bataungi, mai to pagal ho gya, aur room me jakar let gya. Ek raat main toilet karne utha to  maine Mom ke room me T.V ki light dekhi main chup chaap unke room me chala gya, waha ka nazara

Dekh kar to mere hosh hi ud gye Mom un Porn movies me se ek dekh rahi thi aur nighty ke andar  hath daal kar chut ragad rahi thi mera lund turant khada ho gya, maine socha isse acha mauka fir nahi milega aur

Maine sidhe light on kar di mom mujhe dekh ke shocked ho gyi, aur turant TV off kar diya, ab mom mujhse najar nahi mila rahi thi, aur room se bahar ja rahi thi to maine unka hath pakad liya aur bola mujhe to bahut bhashan

De rahi thi ye kya hai, aur maine unhe apni baaho me khich liya, wo bolne lagi kya kar raha hai to maine  kaha wahi jo aap abhi dekh rahi thi, wo boli ki mai teri maa hu, aur mujhse chutane ki koshish karne lagi, lekin mai kaha

Manane wala tha maine unki gardan pakadi aur unke hoth pe apne hoth chipka diya aur unhe diwal ke sahare dhakel diya, ek hath se main unke ek boobs ko nighty ke upar se hi masalne laga.

Wo boli beta agar ter Dad ko pata chala to wo apan dono ko goli maar denge, maine kaha kisi ko kuch nahi pata chalega, chunki mom blue film dekh kar pahle se garm thi to maine mauka dekh kar fir unke hoth chusne laga is baar mom bhi mera sath dene lagi, main unki hoth chuste chuste

Unki chunchiyo ko masal raha tha aur wo aahahhh ki awaj nikal rahi thi. Unhone dhire se apna hath mere lund pe rakh diya mera lund lower ke andar pura tana hua tha, unka hath lagte mere sharir me current sa laga.

Isi bich maine unki nighty kamar tak utha di aur panty ke upar se unki chut ragadne laga unki panty puri tarah gili ho chuki thi. Aur wo siskariya le rahi thi. Fir maine mom ki nighty utar di,aur unhe god me utha kar sofe pe bitha diya.

Ab maine unki bra khol di ohh my god kya seen tha main to pagal hi ho gya unke boobs dekh kar aur sidhe muh me lekar chusne laga mom aahaaahh ooohhhh ki awaz nikalne lagi aur bolne lagi beta pi ja mera sara dudh aahhh

Ab main apna hath dhire se mom ki jangho pe ferne laga, waah kya mulayam jangh thi makkhan jaisi mere lunt ka haal bura ho raha tha, mom use masal rahi thi

Aur uske baad maine apna hath sidhe mom ki chut pe panty ke upar se rakh diya, panty pahle se hi upar gili ho rahi thi, aur main chut ko upar se hi ragadne laga. Mom ahhh ki awaj nikal rahi thi.

Fir maine dhire se mom ki panty utar di, unki chut ka haal dekh ke to mere hosh ud gye, ek dum chikni ek bhi baal nahi tha us par, maine apni jindgi me pahli baar chut dekhi thi, aur maine mom ki tange faila di aur dhyan se dekhne laga, mujhe dekh kar mom muskurane lagi main unhe dekha aur

Dhire se unki chut dana masal diya wo chikh uthi, uske baad maine apni unki chut me daal di aur jor jor se hilane laga aur tango ke bich baith ke chut chatne laga, to mom aah aahhhh aur jor se beta kha ja apni ma ki chui ahhh chilate hue mere sir ko chut pe dabane lagi

Main maje se chut chaat raha tha ab mom bolne lagi beta ab mat tadpa, apna lund meri chut me daal de to maine jhat se apna lower aur under wear utar diya aur lund unki chut pe ragadne laga, wo chilla rahi thi, beta mat tadp aaah uhh fir main eek jhatka diya to pura lund ander chala gya, aur

Mom ke muh se halki si chikh nikal, fir mai jhatke dene laga,aur mom bol rahi thi aaah kya lauda hai tera, aur kamar hila hila kar mera sath dene lagi, unki chut se ras tapak raha tha, 5-7 min baad main jhad gya aur apna sara pani unki chut me hi chod diya, aur mom ke upar hi let gya,

Kyonki mai pahli baar sex kar raha tha to jaldi jhad gya, mom abhi bhi satisfied nahi hui thi, to unhone apne almirah se ek sprey nikal kar mere lund pe spray kiya, aur mere lund ko sahlane lagi, ab mera lund fir khada ho gya, to hum dono 69 ki pose me let gye aur mom ne mera lund apne muh

Me le liya aur chusne lagi, aur main unki chut chat raha tha, thodi der baad mom ne mera lund muh se nikala aur boli ab ye taiyar hai, aur wo mere lund pe baith kar lund ko chut ke ched pe tikaya aur maine niche se jhatka diya, main ek hath se mom ki chunchi masal raha tha, fir main teji se jhatke dene

Laga, aur mom chutad uchal uchal kar lund ko andar lene lagi, aur chila rahi thi, aaah uuunhhh, aiii, uiiiiiaaaah, hmmmmm fir maine mom ko palat diya aur main upar aagya, mom ki tange apne kandhe pe taang rakh di aur jor

Jor se jhatke de raha that, ab pure kamre me hamari siskari gunj rahi thi laga bhag 15 min baad mom ne apne pair mere kamar par jakad diye  aur bolne lagi raaajjjaaa aauur ttezzz mai, maiii to gyiiiiiii uuhhh aaaahhhh

Awaa, ab main bhi jhadne wala tha,to maine bhi speed badha di aur 3-4 jhatke ke baaad mai aur mom hum dono jhad gye aur dono ne ek dusre ko kass ke pakad liya. Aur aise lete rahe pata nahi kab mujhe nind aa gyi, jab mai agle din utha to 10 baj rahe the aur mom sirf bra panty me kitchen me

Khana bana rahi thi tab se aaj tak main aur mom dono jab bhi mauka milta hai chudai karte hai. To dosto kaisi lagi mere pahle sex ki sacchai. Dosto response aur comment jarur dijiyega  mujhe aapke mails ka intezaar rahega baad me mom ki help se maine apne cousin, mausi aur didi ki bhi chudai ki. Uski kahani aapke response par mai aapko baad me post karuunga

Read more...

  © Marathi Sex stories The Beach by Marathi sex stories2013

Back to TOP