ताईची इच्छा पुर्ती

Wednesday, 18 January 2017

जोरात दरवजाची बेल वाजली..
आणि मी खुश झालो..
नीलिमा ताई लग्नानंतर एक महिन्यानंतर घरी आली होती..
आई ने दरवाजा उघडला
ताई आणी जिजू दीपक आणि त्यांचा भाऊ समीर उभे होते..
आईने ताई आणि जिजू दोघांची आरती केली आणि आत आणले..
मी जाऊन त्यांचे सामान उचलले आणि आत आणले..
ते आत येऊन बसले..
आई ने मला पाणी नेऊन द्यायला सांगितले..
जिजू ने मला विचारले,. " काय साहेब अभ्यास कसा चालला आहे.. ग्रॅजुयेशन चे शेवटचे वर्ष आहे ना?'
मी " चालला आहे.."
ताई बोलली " हा कुठे अभ्यास करतो.. दिवस भर मित्रा बरोबर फिरत असेल.."
मी " असे काही नाही.. आता अभ्यास चालू आहे"
जिजू " बघ लवकर पूर्ण कर मी माझ्या कंपनी मधेच बघतो तुझ्या साठी .."
मी " हो नक्की"
आई ने विचारले " मी जेवण काय करू.. तुम्हाला काय आवडते ते सांगा ..मी बनवते.."
ताई बोलली ." अग ,ह्याना कंपनी च्या कामा साठी रात्रीच निघायचे आहे..उद्या सकाळी २ ची फ्लाइट आहे.. रात्री १० -११ ला जेवून निघतील.. तर जास्त काही बनवू नकोस.. थोडे हलकेच जेवण बनव.."
आई" असे कसे आज आलात आणि लगेच निघणर.. ?"
जिजू." कंपनी चे काम आहे नाही तर मी २ दिवस सुट्टी घेउनच येणार होतो.. आणि मी पण आता ३ दिवसानंतर परत येंईन.. माझे आई बाबा पण गावी गेले आहेत तर नीलिमा ला बोललो तू पण आई बाबा ना भेटून ये.."
जिजू आणि त्यांचा भाऊ एकाच कंपनी मधे कामाला होते ..
आई " ठीक आहे पण आधी तरी सांगायचे , मला वाटले १ दिवस तरी राहणार."
जिजू" पुढच्या वेळेला नक्की . येईन."
आई" जेवण काय करू?"
जिजू" वरण भात च करा जास्त नको,, रात्रीचे जागरण होणार आहे"
आई माझ्या कडे वळून बोलली" विजय जा यांचे सामान तुझ्या रूम मधे ठेव"
मी "माझ्या ?"
आई " नाही तर काय हॉल मधे झोपावायाचे काय? तुझ्या ताई आणि जिजूला त्याना आराम करू देत? तू तुझे पुस्तक घेऊन आमच्या रूम मधे बस ?
ताई" बोलली राहुदेत ग,... .विजय जा तू.. अभ्यास कर ...हे आई च्या रूममधे झोपतील.."
आई बोलली "ठीक आहे , मी बाजारात जाऊन येते सामान घेऊन तुम्ही दोघे आराम करा... विजय दरवाजा लावून घे हॉल मधे कोणी नाही.. मला यायला १ तास लागेल. " मी बोललो" ठीक आहे" आणि दरवाजा लावला..
मी गुपचुप जाऊन जाऊन अभ्यास ,म्हणजे टाइम पास करत बसलो..
ताई आणि जिजू आई च्या रूम मधे गेले..
१५ मिनिटा नंतर मला तहान लागली म्हणून पाणी घ्यायला बाहेर आलो तर बेडरूम मधून ताई चा हसण्याचा .आवाज आला..
जिजू आणि ताई ज्या रूम मधे होते तो रूम तर बंद होता फक्त थोडा आवाज येत होता.. घरात बाकी कोणी न्हवते..
मी त्यांच्या बेडरूम जवळ जाऊन आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न केला..
ताई" अहो काय करताय कोणी तरी येईल.."
जिजू" कोणी नाही येणार आई बाहेर गेली आहे आणि विजय अभ्यास करत आहे ...आणि मी बेडरूमचा दरवाजा पण लावला आहे "
ताई" म्हणून काय नेहमी सारखे चालू होणार काय"
जिजू" माझी बायको आहेस तू, कोणी बघितले तरी काय बोलणार आहे मला?''
जिजू चांगलेच रोमॅंटिक मूड मधे होते.. मी कानोसा घेतला..
ताई : आई ग.. अहो हळू करा.."
आत मधे माझी ताई झवली जात होती आणि मी बाहेर गरम होत होतो..
माझा श्वास पण वाढत होता..
ताई.. " आह.. आह.. "
आई ग..
जिजू चा पण जोर लावायचा आवाज येत होता..
मी विचार केला दरवाजच्या की होल मधून बघावे पण काही दिसले नाही.. बेड थोडा मागे होता..
हळू हळू दोघांचा आवाजाचा जोर वाढायला लागला..
ताई" उ..उ.. उ.. उ.."
जिजू अचानक.. " मी येतोय... "
ताई चा काही आवाज आला नाही.. ती झोपून मजा घेत असेल बहुतेक..
माझा पण लंड चांगलाच उभा झाला होता..जिजू ने आह आ करत पाणी सोडले ..
आणि थोड्या वेळात दोघांचे आवाज बंद झाले..
मी अजुन की होल मधून काही दिसते का बघत होतो.. तेव्हा ताई बेड वरुन बाजूला झाली आणि एक दोन सेकंदासाठी तिचे दोन्ही पाय आणि गोरया मांड्या मला दिसल्या.. मागून तिचे नितम्ब खूप मोठे आणि गोरे दिसत होते.... तिने साडी वर केली होतीती खाली घेतली आणि बाथ रूम मधे निघून गेली..
मी विचार केला जास्त वेळ इथे थांबायला नको..
मी हळूच तिथून काढता पाय घेतला.. आणि माझ्या बेडरूम मधे जाऊन बसलो..
ताई च्या गोरया मांड्या माझ्या डोळ्या समोर दिसत होत्या.. आणि माझा बाबूराव चांगलाच तापला होता..
मी बाथ रूम मधे जाऊन ताई च्या विचार करून हलवला.. खूप मजा आली... सगळा वेळ ताई च्या मांड्या दिसत होत्या..
मी मोकळा झालो आणी बेड वर पुस्तक घेऊन बसलो..
थोड्या वेळात आई परत आली , आणि दारवजाची बेल वाजवली..मी दरवाजा उघडायला गेलो..जाताना मुद्दाम ताई आणि जिजू च्या बेडरूम मधे बघितले.. आता तो उघडा होता.. ताई अजुन साडी वर होती... जिजू पण बेड वर झोपून आराम करत होते..
मी दरवाजा उघडला.. आई आत आली.. आणि किचन मधे गेली..
ताई पण किचन मधे आई ला मदत करायला गेली..
२-३ तास गेले मी अजुन बेडरूम मधेच होतो.. पुस्तक फक्त नावाला समोर होते.. डोक्या मधे ताई च्या मांड्या आणि गांड दिसत होती..
आई ने ८ च्या आसपास जेवायला बोलावले..
ताई आणि जिजू रूम मधून बाहेर आले . ते आता खुश दिसत होते..
आई ने विचारले " आराम झाला का"
जिजू " हो छान झप लागली आणि भूक पण लागली आहे.." बहुतेक त्यांचे अजुन एकदा काम झाले होते..
बाबा पण घरी आलेले.. त्यांनीपण जिजू आणि त्यांच्या घरच्याची चौकशी केली..
जेव्हा त्याना समजले की जिजू ला जायचे आहे ते बोलले.. "आपली गाडी आहे मी सोडून येतो"
जिजू बोलले चांगले आहे "मला पण बाहेर जाऊन शोधायला लागणार नाही.."
ताई बोलली "मग मी पण येते सोडायला"
.
आई बोलली" विजय तू पुस्तक घे आणि आज हॉल मधे झोप"
ताई बोलली "कशाला झोपुदे त्याला बेडरूम मधे.. आता हे पण जाणार आहेत.."
मी बोललो "माझा बेडरूम आहे "
ताई बोलली" तुझा नाही माझा आहे.. लग्ना आधी मीच झोपायचे ..आता मी नाही म्हणून म्हणून तुला भेटला आहे.."
ताई" तू झोप रे.... नाही तरी मी याना सोडून येणार आहे एरपोर्ट वर तर मला १२ -१२.३० वाजतील.. तू तोपर्यंत घोरात पडला आसशील.".
सगळे हसायला लागले ..मी गुपचुप बसलो..
रात्री जेवण झाल्यावर ताई बाबा बरोबर जिजू ला सोडायला गेली.. मी अजुन ताई चा विचार करत बेडरूम मधे होतो..
रात्री १ च्या आसपास मला गाडी चा आवाज आला.. मी विचार केला ताई आणि बाबा आले.. आई झोपलेली होती .. म्हणून मी जाऊन दरवाजा उघडला..
ताई आणि बाबा दोघे पण दमले होते प्रवसाने.. बाबा सरळ त्यांच्या रूम मधे गेले..
ताई माझ्या सोबर रूम मधे आली.. अजुन तिने .साडी च घातली होती..ती दमली होती २मिनिटे येऊन बेड वर बसली.. मी गुपचुप बाजूला पुस्तक उघडून बसलो..
ताई ने आपले सामान तपसले.. मला बोलली.. अरे माझी नाइटी दुसर्या बॅग मधे आहे बाहेर हॉल मधे बघ बॅग आहे सोफा खाली ती घेऊन ये..
मी पुस्तक बाजूल ठेवले आणि बाहेर जाऊन बॅग घेऊन आलो..
आई बाबा तर लाइट बंद करून झोपले होते..
मी माझ्या रूम मधे गेलो तर समोर ताई पाठ करून उभी होती.. आणि तिने आपली साडी सोडायला सुरू केले होते..
मी बघतच बसलो.. तिचे लक्ष्या न्हवते..
मी दरवाजा जवळ मुद्दाम बॅग आणातना आवाज केला.. तिने वळून बघितले .. बोलली " बघ त्यामधे पिवळ्या रंगाची नाइटी असेल ती काढ..
मी दरवाजा बंद केला,, आणि बॅग उघडली.
पण माझे लक्ष्य ताई वरच होते..
तिने साडी सोडल्या मुळे तिचे आंबे उठून दिसत होते.. आणि परकर वर पॅंटी ची लाइन दिसायला लागली होती..
माझा लंड चांगलाच उठला होता.. तिने आपला परकर पण सोडला.. आणि माझ्या समोर फक्त पॅंटी आणि ब्लाऊज मधे होती.. ..
माझे मन चल बिचल व्हायला लागले.. ती माझ्या कडे वळून बोलली " भेटली का.??"
माझे लक्ष्य तर तिच्या वर होते.. मी बोललो" नाही. अजुन.".
ती बोलली "उठ तुला कधी काय भेटले.. मीच शोधते.."
आणि मला बाजूला सराकावून ती शोधायला लागली ती पॅंटी वर खाली बसली तिच्या बोच्यची लाइन मागून दियस्त होती.. मला काही सुचत न्हवते..
लगेच बोलली" ही काय इथेच आहे"
मी गुपचुप बसलो..
पुस्तक घेऊन बाजूला झालो.. ताई ने माझ्या समोरच ब्लाउज काढला आणि नाइटी घातली.. कपडे बॅग मधे भरले आणि बेड वर दुसर्या बाजूला जाऊन झोपली ..मी काय करू सुचत न्हवते... त्ताई ने नाइटी घातली होती तरी तिचे ब्रा आणि पॅंटी च्या रंगाचे पुसट दर्शन होत होते.. मी विचार केला .. बाथरूम मधे जाऊन मोकळे होऊ.
मी आत गेलो आणि अंडरवेअर मधून लवडा बाहेर काढला.. आणि ताई च्या ब्रा आणि पॅंटी चा नजरा विचार करून हलवायला चालू झालो...
...
अचानक मागून आवाज आला" विजय हे काय करत आहेस..??"
मागे ताई उभी होती.. आणि मी बाथ रूम मधे हलवत होतो.. तिने मला रन्गे हात पकडले....
ती रागऊून बोलली" तू माझ्या विचार करून हलवतोस.."
मी बोललो " न..ना....नाही ताई तसे काही नाही.."
"मग काय"
"काय ते सांग मला??"
मी बोललो" ताई प्लीज़ तू माझ्या समोर कपडे बदललेस , आणि आणि माझ्या बाजूला झोपणर या विचाराने...... "
पुढे माझी काही बोलायची हिंमत झाली नाही..
तिने मला पकडले आणि . बेड जवळ आणले..
मी हिंमत करून बोललो " प्लीज़ आई बाबा ना सांगू नकोस.."
तिने मला दोन्ही हाताने पकडले..कुशीत भरले.."
"माझा छोटासा विजय मोठा झाला."
बघ मी काही सांगणार नाही.." फक्त मी सांगते तसे कर..
मी बोललो "ठीक आहे.."
बघ तुला "हे बघायचे आहे ना.."
म्हणून तिने आपली नाइटी वर केली.. आत मधे काळ्या रंगाची पॅंटी दिसत होती..
मी मागे झालो.. " ताई हे काय??"
ताई " काय म्हणजे ..तुला बघायचे आहे ना.. आणि बघ आज मला हे पण सोबत नाहीत.. तर आज तू झोप माझ्या बरोबर.."
मी काही बोललोच नाही.. तसाच उभा राहिलो.. काय करायचे ते सुचत न्हवते..
ताई ने उठून दरवाजा परत बघितला पूर्ण बंद आहे ना.. आणि आपली नाइटी काढून टाकली.... ब्रा आणि पॅंटी वर बेड वर झोपली.. आता मला वाटले मी स्वप्न तर बघत नाही ना..
माझी ताई माझ्या समोर पाय फक्वून बसलेली आणि मला बोलत होती....मी हिंमत करून तिच्या जवळ गेलो.. तिने मला पकडले.. आणि तोंडात तोंड टाकून किस घेतले.. आणि बोलली " कसे वाटते.."
माझा लंड आता पुन्हा परत कडक झाला होता..तिने आपला हात माझ्या अंडरवेअर
वर टाकला.. आणि उभा राहिलेला बाबूराव पकडला.. .बोलली.." तुला पण करायचे आहे पण उगाच नाही बोलू नकोस.".
आता मला हिंमत आली..
मी ताई ला घट्ट पकडले..
ताई बोलली ,"चल लवकर लवकर बाहेर काढ.."
मी घातलेल्या शॉर्ट पॅंट ला तिने खेचून काढायला सुरू केले.. मी पण गुपचुप पॅंट आणि अंडर वेअर काढून तिच्या समोर बसलो..
.. ताई बघत होती.. बोलली "मस्त अगदी तुझ्या जिजू सारखा आहे.. मजा येणार.."
आणि खाली वाकून तो तोंडात घेऊन चोखायला लागली..ताई माझा लंड चोखात आहे या विचरानेच मी अजुन अजुन खुश होऊ लागलो.. काही वेळातच..मी मोकळा होणार होतो.. ताई ला समजले..मी येणार आहे.. तिने माझा लवडा हातात घेतला आणि माझ्या कडे बघून हावायला लागली.. तिच्या चेहर्या वरचे भाव समाजावत होते.. तिला लग्नाच्या आधी पासून चा चांगला अनुभव आहे. कारण फक्त लग्नाच्या १ महिन्यात ती इतके काही शिकु शकणार नाही..
थोड्या वेळात मी पिचकार्या सोडल्या.. सगळा माल तिच्या हातावर आणि दोघांच्या अंगावर उडाला.. मी आनंदात बेड वर पडलो..तिने माझ्या अंडर वेअर ने सगळे साफ केले..
अंगावरचा फक्त राहिलेला टी शर्ट पण मी काढून बाजूला टाकला
मी पूर्ण नागाडा होतो पण ताई अजुन ब्रा पॅंटी वर होती.. मी तिला बोललो.." ताई मला तुला पूर्ण नागडी बघायचे आहे"
ताई " माझ्या लाडक्या भवासाठी.. " आणि तिने आपले ब्रा चे हुक काढले.. तसे तिचे ३८ च्या साइज़ चे आंबे लटकायला लागले.. मी ते बेभान होऊन बघायला लागलो.. तिला सगळे समजले.. तिने माझ्या तोंडा समोर आपले आंबे आणले ..मी ते चोखायला सुरे केले.. तो पर्तन्त ताई ने आपले पॅंटी काढली.. होती..
ती बोलली.. चल आता मला चाट....
आणि ती बेड वर दोन्ही पाय पसरवून पडली.. मी तिच्या पुच्ची कड बघितले.. नुकतेच हनी मून वरुन आलेली.. पूर्ण साफ होती..
.. आणि त्यातून ती चांगलीच ओली झालेली.. मी जीभ लावतच ती सरसरली..
माझा पण शांत झालेला बाबूराव परत कडक झालेला..
जीभ जशी आत जात होती ताई माझे डेक्याचे केस पकडून ठेवत होती.. मी २-३ मिनिटे तिची इच्छा पूर्ण केली.. पण मला आत तिच्या पुच्ची चे वेड लागले
म्हणून मी वर सरकलो..ताई ला समजले ती मला बोलली.. " काय मग झवनार. ना.आपल्या ताई ला..." ताई च्या तोंडातले ते शब्द मला अजुन जोश देत होते..
तिने लगेच माझा लवडा हातात पकडला आणि आपल्या ओल्या झालेल्या भोकात टाकला.. मला वाटले ती टाइट असेल.. पण थोडी सैल झालेली ..मग तर मला पूर्ण खात्री झाली ..माझी ताई पक्की झवाडी आहे.. आणि लग्ना आधी मैत्रिणीच्या नावाने नाइट आउट ला कुठे जायची ते समजले..
मी जसा आत टाकला ताई खुश झाली.. विचारले.. "काय रे कशी आहे माझी पुच्ची"
मी बोललो " मस्त"
मग वाट कसली बघत आहेस झवुन टाक मला.."
आधीच ओल्या झालेल्या पुच्ची वर मी दणके द्यायला सुरू केले..
ताई पण मला घट्ट पकडून माझ्या कानात" अजुन मार अजुन मार ..झवुन टाक" अशी बोलत होती..
तिच्या त्या बोलण्यामुळे मी अजुन अजुन उत्साहित होत होतो.. आणि मी २ मिनिटतच मोकळा झालो. आणि सगळा अमृत ताई च्या आताच सोडून दिले..
ताई ने खाली बघितले.. मला वाटले ती मला बोलेल आत टाकले आणि इतक्या लवकर आलो म्हणून..
पण ती बोलली " होऊदेत.. पहिल्यांदा होते असे लवकर निघतो.. घाबरू नकोस.."
आणि तिने परत माझ्या अंडरवेअर ने तिची ओली पुच्ची आणी माझा लवडा पुसून काढला.. मी तर पूर्ण दमलो होतो..
तरी ताई बोलली.." तुझे दोनदा झाले.. मला खुश करणार आहेस की नाही.."
मी जोर लावून उठलो आणि ताई च्या दोन जान्घा मधे डोके टाकले... माझी. जीभ तिच्या जी सॉपट ला लागताच ती कापायला लागली.. आणि माझे डोके घट्ट पकडून ठेवले..
मला समजले ताई ला खुश कसे करायचे..
मी तिच्या जी स्पॉट वर हमला केला.. तसी ती २-३ मिनिटतच थरथरू लागली.. आपल्या तोंडात उशी चे टोक भरून तिने आपला आवाज कमी केला.. आणि तशित ची थरथरत माझ्या तोंडावर मोकळी झाली..
.तिच्या चेहर्यावर आनाद स्पष्ट दिसत होता..
ती उठली आणि बाजू ला पडलेल्या माझ्या टी शर्ट ने आपले अंग पुसून घेतले..
मी पण त्यानेच माझे अंग पुसले.. आणि बेड वर राजा सारखा झोपलो.. ताई पण हळूच मला चिटकून.. झोपली..
दोघे पण एकदूम खुश होतो..
कोणी जर आम्हाला बघितले असते तर त्याला वाटले असते आम्ही दोघे नवरा बायको आहोत..
१-२ मिनिटा नंतर ताइने मला विचारले.." विजय खरे सांग, तुला मी आधी पण आवडायची ना.."माझ्या नाजूक झालेल्या लवद्याला हातात घेऊन बोलली..
मी " हो, पण बोलायला घाबरायचो.."
ताई "पण आता समजले ना.. मला" ..तसा मी तिच्या मोठ्या गोर्या बोच्यावरून हात फिरवला..
मी" ताई तू पण एक सांग?"
तू लग्नाच्या आधी पण खूप वेळा केले आहेस ना..?"तिच्या बोच्याच्या भोकावरून बोट फिरवत मी विचारले..
माझ्या या प्रश्नाने ताई दचाकली. बोलली" काय??"
मी बोललो "खरे सांग"
ताई" हो .."
माझे २ बाय्फ्रेंड होते लग्नाअधी .. .."
पण माझ्या नवर्याल नाही समजले आणि तुला कसे समजले लगेच.."
मी बोललो.." मी दुपारी तुमचा आवाज ऐकला होता रूम मधे.. जिजू बरोबर"
ताई" बदामाश" आमचे दुपारचे पर्सनल बघत होता काय तू?
मी" नाही ग मला फक्त ऐकायाला आले.. आणि तेव्हा तू जिजू ला बोलत होती दुखत आहे म्हणून,, आणि आता मस्त अजुन कर अजुन कर म्हणुन बोलत होतीस.."
ताई "भरपुर हुशार आहेस तू.." माझ्या लंडा ला हातात घेऊन बोलली..
.". नाही तर काय तुझाच भाऊ आहे.."
.. ताई पण हसली.आणि माझ्या तोंडात परत एक किस दिले...
आमच्या या बोलण्यात आम्हाला झोप कधी लागली ते कळलेच नाही..
दुसर्या दिवशी मला सकाळी उठल्या वर वाटले काल रात्रीचे एक स्वप्नच होते..
पण जेव्हा ताई अजुन नागडी माझ्या बाजूल झोपलेली बघितली तेव्हा आतल्या आत एक उत्साह आला..
सकाळी ७ ला आई उठली आणि आम्हाला उठवायला आली.. पण दरवाजा आतून बंद असल्या मुळे बाहेरूच आवाज दिला "उठा आता दिवस निघाला.. "
ताई अजुन झोपली होती..
मी तिला उठवाले.. तिने लगेच नाइटी घातली.. ब्रा आणि पॅंटी झोपायाच्या चादरी खाली भरले.. आणि दरवाजा उघडायला गेली.. मी पण लगेच ..पॅंट घालून पुस्तक बाजूल ठेवून झोपायचे नाटक केले..
ताई ला घरी येऊन २-३ दिवस झाले होते..
या दोन दिवसात ताई ची सगळी माहिती भेटली..
ताई ने लग्ना आधी कुठे कोणाकडून आणि किती वेळा मारुन आलेली.. आणि कसे ते तिने मला सगळे सांगितले होते..
तिच्या त्या बोलण्या वरुन मला समजले ताई चांगलीच झवाडी होती..
कॉलेज मधे असताना बाय्फ्रेंड आणि त्याच्या २ मित्रा कडून एका वेळी आपली खाजं मिटवून घ्यायची आणि घरी सांगून जायची की मैत्रिणी कडे अभ्यास करायला जात आहे..
मी आणि ताई एकाच रूममधे झोपायचो.
ताई ला लग्नानंतर आता रोज रात्री लवडा लागायचा.. आता जिजू न्हवते तर माझ्या कडून आपली खाज मिटवायची..
. भाऊ बहीण असल्यामुळे कोणाला काही संशय आपण येत न्हवता...
पण ताई ला परत तर जायचे होते..
तिसर्या दिवशी जिजू येणार होते..
म्हणून ताई आदल्या रात्री शेवटचे ठोकून घ्यायला आलेली..
. मी पण तिला चांगलेच मागून आणि पुढून खुश केले..
जिजू ज्या दिवशी येणार होते त्या च्या आदल्या दिवशी सकाळीच जिजू चा फोन आला..
जिजू ला कंपनी कडून घरच्या सगळ्या साठी गोवा ला ५ स्टार हॉटेल चे गिफ्ट कूपन भेटले होते..
पण त्याच्या घरचे सगळे गावी गेलेले तर त्याने आम्हा सगळ्याना बोलावले ..
ताई खूप खुश झाली..
ताई ने सगळ्याना जेवताना सांगितले की जिजू सगळ्या ना पिकनिक ला घेऊन जाणार आहेत..
आई बोलली " आता आमचे वय आहे काय पिकनिक करायचे?..
बाबा पण बोलले.. " आणि मला आता लगेच सुट्टी भेटणार नाही..
ताई थोडी हिरमुसली.. बाबा बोलले विजय ला घेऊन जा.. नाही तरी तो घरी बसून अभ्यास तर नाही करत..
थोडा फिरून येईल.."
मी पण आतल्या आत खुश झालो.. किमान ताई बरोबर एकदा तरी अजुन मजा मारायचा चान्स भेटेल म्हणून..
जिजू ने सांगितलेले ते आले की लगेच निघायचे आहे..
जिजू बरोबर सकाळी लवकर आले.. आई ने सगळ्या साठी नाश्ता बनवला होता..आणि दुपारी १२ ला फ्लाइट पकडून दुपारीच ३ पर्यंत आम्ही गोवा ला पोचणार होतो..
मी ताई ला गुपचुप बोललो.." काय ताई आता जिजू आले तर मला विसरणार काय..?''
ताई नाटकेच रागवली..
आई ने सगळ्याना निरोप दिला आणि आम्ही सगळे निघालो..गोआ एरपोर्ट ला खास हॉटेल कडून गाडी आम्हाला आणायला आली होती... मी जेव्हा हॉटेल बघितले तेव्हा जाम खुश झालो.. एकदूम मोठे आणि प्रशस्त हॉटेल होते..
ताई आणि जिजू चा एक रूम होता , माझा वेगळा त्यामुळे मला रात्री एकटेच झोपावे लागणार होते..
त्यामुळे मी थोडा नाराज होतो.
संद्याकाळी ताई चा फोन आला "निघून ये."
आपण जेवायला जायचे आहे..
मी तयार होऊन त्यांच्या रूम मधे गेलो..
ताई आणि जिजू अजुन तयार न्हवते..
ताई बोलली "थांब मी तयार होते.."
आणि तिने आपली बॅग काढली..
मुद्दाम तिने मी रूम मधे असताना च कपडे बदलायला सुरू केले.. तिने घातलेले ड्रेस आणि लॅगिंग काढून टाकली.
फक्त ब्रा आणि पॅंटी वर रूम मधे होती..
मला समजले ताई च्या मनात काही तरी चालू आहे..
. जिजू पण रूम मधेच होते.. पण मी तिचा भाऊ म्हणून बहुतेक त्यानी त्याकडे जास्त लक्ष्य दिले नाही.. ती मुद्दाम कपडे न भेटण्याचे नाटक करत होती.. आणि जिजू ला विचारले "कोणते कपडे घालू.." जिजू पूर्ण रोमॅंटिक मूड मधे बोलले.." घातले आहेत ते काढ,,मस्त दिससील" ताई पण नाटकीच रागायला लागली..
मी आणि जिजू जोरात हसायला लागलो..
जिजू ने आपल्य बाग मधून एक पिशवी काढली.. आणि ताई कडे दिली..
ताई ने बघितले.. आत मधे एक नवीन ड्रेस होता.. " माझ्या साठी??"
जिजू " मग काय मी घालू?" तो चांगला वन पीस ड्रेस होता..
ताईं ने सरळ तो ड्रेस घातला.. तिच्या ढोपरा च्या पण २-३ इंच वर पर्यंत मांड्या दिसत होत्या.. पण तो घातला की ताई चा ब्रा च्या पट्ट्या दिसायला लागल्या जिजू बोलले तो ब्रा कडून टाक.. तो चांगला दिसत नाही.. ताई ने आरशात बघितले.. पातळ ड्रेस मुळे ब्रा च्या पट्ट्या दिसत होत्या.. ताई ने लगेच ड्रेस काढला.. आणि बोलली मी बघते दुसरा ब्रा आहे काय.
आणि तिने आपला ब्रा पण कडून टाकला.... आणि मुद्दाम आम्हा डी जिजू आणि मी तिच्या लटकणार्या आंब्या कडे बघायला लागलो..
जिजू बोलले काय"मस्त सेक्सी दिसत आहेस"
.. ताई बोलली "काही पण"
आणि जिजू ने आपल्या बॅग मधून कॅमरा काढला आणि माझ्या कडे दिला आणि बोलले " विजय,आमचा फोटो काढ.. "
जिजू चांगलेच गरम झाले होते.. त्यानी ताई ला मागून पकडले आणि दोन्ही आंबे पकडले.. आणि बोलले.. "काढ रे फोटो..मी लगेच त्यांचा फोटो काढला..
आणि जिजू ला दाखवला.. जिजू बोलले मस्त..
ताई रागातच बोलली "आता काय चद्दि काढून पण फोटो काढायचाय काय..?"
जिजू बोलले मग काय" नाही तर विजय ला कशाला आणला आहे.."
ताई बोलली " काही पण बोलू नका.."
जिजू ताई ला परत पकडले आणि आणि या वेळी पॅंटी मधे हात घातला. पॅंटी खाली खेचली.. आणि बोलले "काढ रे फोटो.."
मी बोललो "जिजू काही पण काय करता.. ? "
जिजू बोलले.." काय रे असा बोलतोस की तू कधी हिला नागाडे बघितलेस नाहीस..?
मागचे दोन दिवस तू हिच्या बरोबर काय करत होतास ते मला माहीत आहे.."
मला चांगलाच धक्का बसला..
मी ताई कडे बघितले..
ताई गालातल्या गालात हसत होती...
जिजू बोलले. " बच्चु तुझ्या ताई नेच मला सगळे सांगितले.. .."
आणि ताई च्या तोंडात तोंड घालून किस घ्यायला सुरू केले..
मला आता सगळे समजले..
हा सगळा ताई आणि जिजू चा प्लॅनिंग होता..
मी खाली बेड वर बसलो..
जिजू माझ्या बाजूला बसले आणि मला बोलले " बघ मला माझी बायको अशी दुसर्या बरोबर शेअर करायल आवडते.. म्हणून जेव्हा हीने मला सांगितले तेव्हा मी तुला इथे घेऊन आलो..
ताई पण माझ्या बाजूला बसली आणि मला बोलली "तुला मी आवडते ना .. "
मला ना तुझ्या बरोबर आणि यांच्या बरोबर एकत्र झवुन घ्यायचे होते म्हणून मी याना हे सगळे करायला सांगितले.."
मी मनातून थोडा खुश झालो..
पण गप्प बसलो..
मी आता पर्यंत पूर्ण भानावर आलो आणि आता काय करायचे त्याचा विचार करायला लागलो..
मी बोललो "ठीक आहे"
तसे ताई ने मला जवळ येऊन मिठी मारली.. आणि माझ्या तोंडात आपले तोंड टाकले ..आणि किस करायला सुरू केले..
जिजू मगेच उभे होते.." काय भाऊ भेटला तर जेवायला पण विसरणार काय" आधी जेवून घेऊ.. मग झवुन घेऊ.." ताई आणि मी हसायला लागलो..
"चला आपल्याला अजुन जेवायचे आहे.."
तिने वन पीस घातला..आत मधे ब्रा न घातल्या मुळे तिचे दोन्ही आंबे लटकताना दिसत होते..
जिजू खुश झाले..
"मस्त आज हॉटेल मधे सगळ्याना दर्शन होणार आहे"
ताई पण हसायला लागली..
आम्ही जेव्हा जेवायला गेलो तेव्हा जास्त लोक न्हवते.. पण जे होते ते ताई च्या लटकणार्या आंब्या कडे चोरून चोरून बघत होते..
ताई च्या आंब्या कडे बघायला २-३ वेटर पण मुद्दाम तिच्या बाजूला येऊन जायचे..
जिजू ला हे सगळे आवडत होते..
ते हळूच बोलले" बघ आज तू जर हो बोललिस तर या सगळ्या वेटर ला पण बोलावू आज रूम मधे.."
ताई नखारे करत बोलली " हो तुम्हाला तर तेच आवडते ना.."
मी हसायला लागलो..
जेवण झाल्या वर आम्ही रूम मधे आलो..
जिजू ने रूम मधे आल्या वर लगेच आपले कपडे काढायला सुरू केले..
ताई आणि मला समजले जिजू पूर्ण मूड मधे आहेत...
त्यानी लगेच ताई ला पकडले.. आणि तिचा ड्रेस खाली खेचला.. तिचे आंबे मोकळे झाले.. तसे तिच्या आंब्या वर हमला केला.. ..जिजू माझ्या कडे बघून बोलले "अरे जा कॅमरा घेऊन ये.. हिला झवताना फोट काढ.."
ताई बोलली "काही पण काय?'
मी बोललो "मजा येईल.."
मे कॅमरा घेऊन येई पर्यंत.. जिजू ने ताई ला पूर्ण नागडे केले.. आणि बेड वर बसून तिला किस करायला चालू केले होते...
ताई पण जिजू ला पकडून अजुन अजुन जवळ घेत होती..
मी त्यांचे फोटो काढायला सुरू केले...

0 comments:

Post a Comment

Featured post

माँ के बदले में माँ की

सोनू और मैं अच्छे दोस्त थे मुझे पता था सोनू भी मेरी तरह चूत का प्यासा है. हम दोनो ने कुछ कॉल गर्ल को भी चोदा है. अब तो रोज मुझे उषा आंटी को ...

  © Marathi Sex stories The Beach by Marathi sex stories2013

Back to TOP