महाराष्ट्रातील आई मुलगा लिंग कथा -- Maharashtrian Mom son sex stories

Friday, 13 January 2017

माझे नाव पप्पू आहे म्हणजे मला सगळे घरात पप्पू म्हणतात.हि गोष्ट मी आणि माझ्या बायकोची आहे,जी व्यक्ती दुसरी तिसरी कुणी नसून माझी आईच आहे.असो मी माझ्या गोष्टीला सुरुवात करतो.
आधी माझ्याबद्दल सांगायचं तर मी लहानपणापासूनच sex च्या बाबतीत खूप भुका होतो. माझी उंची ५ फुट १० इंच आहे,शरीर मध्यम बांधाचे आहे.मी सावला आणि दिसायला सर्व साधारण आहे.आमच्या घरात आई पप्पा ताई आणि मी असे चारच लोक आहोत.ताईचे लग्न एका वर्ष्यापुर्वी झाले.
माझ्या आई पप्पांचे लग्न झाले तेव्हा आई १६ वर्ष्यांचीच होती.आता ती ३९-४० वर्ष्यांची असावी.मी २१ वर्ष्यांचा आहे ,माझ्या आईचे नाव रमा आहे ,ती खूप गोरी आहे,तिची figure नॉर्मल एका मराठी स्त्री ची जशी ह्या वयात असते तशी आहे,ती खूप जाड किंवा खूप बारीकही नाही,खूप दिसते कुणीही आकर्षित होईल अशीच ती आहे,मला तिची गांड सर्वात जास्त आवडते.मस्त भरलेली आहे,मागून बघितल्या वर अस वाटत लवडा कायम तिच्या गांडीवरच रहावा.
मी माझ्या आईला चोदायाचा प्रयत्न २ वर्ष्यांपासून करत होतो पण मी मला ते शक्य होत नव्हत...आमची घरची परिस्थिती गरिबीची होती,सर्व घराची आशा मीच होतो कारण कि खूप हुशार होतो,माझा engineering ला number लागला. पण दुसया वर्ष्यानंतर मी खूप बिघडलो होतो .असो .....२ महिन्यापूर्वी आईला पहिल्यांदा झवले.....त्याची गोष्ट तुम्हाला सांगतो ....
आमच्या घरात हॉल मधे पलंग आहे ...त्यावर मी झोपायाचो .. आत मधे एक बेडरूम आहे...त्यावर पप्पा झोपायचे ....माझे पप्पा MIDC मधे कामाला असल्यामुळे त्यांच्या शिफ्ट change होत रहायच्या ...कामावरून आल्यावर ते खुप थकलेले अस्ल्यामुले त्यांचा तो रूम होता ते तिकडेच झोपायचे ...हॉल मधे आई पलंगाला चिकटून खाट (बाज ) टाकुन झोपयाची...जेव्हा ती झोपली की मी तिच्या शरीराकडे बघायचो....नकळत धक्का लागल्यासारख करून बर्याच वेळा तिला स्पर्श करायचो..माझ्या ह्या सर्व गोष्टींना सुरुवात खूप आधी पासून झाली होती पण मागील ३-४ महिन्यापासून माझी हिम्मत वाढत चालली होती...मी रात्री ती माझ्याकडे पाठ करून झोपली मी हळूच तिच्या जवळ जावून झोपायचो ....मला तिची गांड खूप आवडत असल्यामुळे मी तिच्या गांडीला स्पर्श करायचो ...हळूच काही सेकंदासाठी तिच्या गांडीवर लवडा ठेऊन लगेच उठून माझ्या जागेवर यायचो..कदाचित तिला जाग हि आली तरी तिला मी पलंगावर गाढ झोपलेलो दिसायचो.....
एक दिवस मी नेहमी प्रमाणे तिच्या गांडीवर हात ठेवला ....थोडा वेळ हात तसाच ठेवला ...नंतर हाताने मी हळूच तिची भरदार गांड दाबू लागलो ...तिच्या कडून काहीही हालचाल नव्हती ...त्या दिवशी खूपच गाढ झोपेत असावी.मी नंतर तिला चिटकून असा झोपलो कि माझ्या लंड माझ्या night pant मधूनही तिच्या गान्डीच्या भेगेत बरोबर बसेल ...खूप सुख वाटत होत...माझ्या सोट्या खूप जास्तच ताठ झाला ..तिच्या गादिसारख्या मऊ मऊ गान्डीच्या स्पर्शामुळे मला माझ्या लवड्याला कंट्रोल करणे कठीण जात होते..मी थोडा वेळ लंड तसाच ठेऊन तिच्या चिकटून झोपून राहिलो...तिला अजून हि जाग नव्हती,मग लंड तिच्या भेगेत थोडा दाबला आणि बरोबर सेट करून वरच्यावर shot
मारल्यासारख करू लागलो ,....काही सेकंदातच माझ गळाल..कारण मी पहिल्यांदाच कुठल्या बाईच्या शरीराच्या आनंद घेत होतो..तस मी मुठ्ठ्या खूप वर्ष्यापासून मारत होतो,पण एवढ्या sexy आईसमोर मी लगेच ढेर झालो.असो ....त्यानंतर तिने थोडी हालचाल केली ..कदाचित तिला माझ्या झटका जाणवला...मी तत्काळ तिच्या पासून दूर होऊन पलंगावर जावून झोपलो..
त्या दिवसानंतर मी रोज असाच तिच्या शरीराचा आनंद घेत होतो...सकाळी मी पुन्हा नॉर्मल वागायचो ...पण एक दिवस पप्पा गावाला गेले होते...घरात आई आणि मीच होतो....त्या रात्री मी laptop वर movie बघत होतो...रात्रीची १०:३० ची वेळ असावी ...आई म्हणाली कि तू आतल्या रूम मध्ये झोप..मी पुढे हाल मध्ये झोपते पण मी म्हणालो नको मी पुढे झोपतो म्हणून आणि आम्ही नेहमी प्रमाणे hall मध्ये झोपलो...त्या रात्री मी १:३० वाजेपर्यंत movie बघितली आणि मग नेहमी प्रमाणे आईकडे नजर टाकली ...खूप sexy वाटत होती ...माझा लवडा सलामी देऊ लागला मग light बंद करून करून पुन्हा तिच्या शरीराचा आनद घ्यायला सुरुवात केली..त्या रात्री मी timepass न करता सरळ तिच्या गांडीवर हात ठेऊन तपासून बघितलं कि तिला जाग तर नाही ना.....मग मी माझा सोट्या काढला अन तिच्या गांडीवर ठेवला...स्वर्गसुख मिळत होत ...पण आज घरात कुणी नसल्यामुळे असेन कि काय कारण माहित नाही पण काहीतरी पुढची स्टेप करायची इच्छा होती...नंतर मी ठरवलेच आज आईचा जेवढा जास्त आनंद घेता येईल तेवढा घ्यायचा ...जे होईल ते बघितलं जाईन...मी तिचा गांदीच्या भेगेत लवडा ठेऊन हलवू लागलो...बराच वेळ मी अस करत होतो..माझा स्पीड रोज पेक्षा जास्त होता आणि रोज सारख आज काळजी घेऊन करत नव्हतो...खूप वेळाने मला तिचि हालचाल जाणवली...मी सरकून माझ्या जागेवर झोपलो..पण कदाचित तिला आज जाणवलं कि तिच्या गांडीत काहीतरी तुचट आहे म्हणून ती झटकन उठली इकडे तिकडे बघितलं ...मी झोपलेलो दिसलो असेन ...ती थोडा वेळ तसीच उठून बसली आणि नंतर बाथरूम मध्ये गेली...बाथरूम मधून आल्यानंतर ती पुन्हा येऊन झोपली...इकडे माझ आज गालाल नव्हत ...माझी इच्छा आज अपुरीच राहिली होती...मी थोडा वेळ तिच्या झोपायची वाट बघितली आणि पुन्हा लवडा काढला अन तिच्या काढे बघू लागलो ...ती ह्या वेळेस माझ्या काढे तोंड करून झोपली होती ..मी तिच्या पालटण्याची वाट बघत होतो पण खूप वेळ ती तसीच झोपली होती...मी तिच्या ओठाकढे बघत होतो...खूप छान वाटत होते..तिची ते गोर-गोर रूप बघून मला वाटायला कि कधी माझी आई माझी बायको होईल...माझा कंट्रोल सुटत होता ..मी तिच्या ओठांना बोटाने स्पर्श केला...पण नंतर मला किस करावा वाटायला लागल ...मग विचार करता तिच्या तोंडाजवळ तोंड नेल आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले ..तिच्या कडून काहीच प्रतिसाद नव्हता..मग तिला किस करू लागलो...काही सेकंदच झाले असतील तिने डोळे उघडले आणि मला जोरात बाजूला फेकले..."पप्पू लाज वाटत नाही ...काय झाल तुला ...आईसोबत असले चाळे करायला.." ती रडायला लागली...मला काहीच समाजात नव्हत कि काय कराव...ती म्हणत होती माझ्याच नशिबी हे अस कस याव...ती खूप रडत होती....मी तिच्या जवळ गेलो आणि म्हटलो "आई मी काय सांग ना...तू इतकी छान दिसतेस आणि मला तुझ्या शिवाय कुणीच आवडत नाही...मी खूप कंट्रोल केल पण तरी रोज रात्री तुझ्या कडे नुसत बघितलं तरी मला कसतरी होत.. आणि तुला माहित आहे वय कस असते..आई मला खूप guilty फील होत ग पण काय करू...तूच मला attract करतेस...मी काय करू तूच सांग "
आई थोडा वेळ तशीच बसून होती..नंतर ती म्हटली,"पप्पू खर सांगू रात्री तू माझ्यासोबत हे जे काही करतोस ना हे मला खूप आधीपासूनच माहित होत..तुला काय वाटल मी झोपेत असायची अस..नाही रे ..पण म्हणायची ह्या वयात होत असत आज थांबेल उद्या थांबेल...नंतर नंतर तुझ हे सगळ वाढत जात होत म्हणून मी ठरवलं तुला बोलायचं पण योग्य वेळ मिळत नव्हती...आणि आज तर सहनशक्तीचा अंतच केला ....एकदा सांग तुला काय करायचं आहे माझ्या बरोबर...आज घरी कुणीही नाही काय करायचं ते करून पण पुन्हा परत मला हे अस वागण नको आहे.."
मी हे ऐकून shock झालो ....मी विचार केला म्हटलो आई मला फक्त एकदा तुझ्याबरोबर नवरा-बायको सारख राहायचं..."
"पप्पू.. इतका कसा बिघडला रे तू...हे बोलतांना तुला जरा पण शरम नाही आली का रे"
"तूच म्हणालीस म्हणून मी सांगितलं....आई फक्त एकदा please ....please ..... करू देणा "
"पप्पू तू मला पूर्णपणे झवयाच म्हणतो आहेस का ?"
"हो "
"ते कस शक्य आहे तू माझा मुलगा आहेस..आणि मला वाटल तुला फक्त माझ्या अंगावरून हात फिरवायचा आणि थोडी फार स्त्री च्या शरीराची मजा घायची असेन म्हणून मी तस म्हटले ...."
"आई फक्त एकदा मला पूर्ण आनद घेऊ दे ...माझी इच्छा पूर्ण झाली कि पुन्हा अस करणार नाही please "
"पप्पू मी तुझ्या साठी उघडी होईन पण वरच्यावर काय करायचं ते करून घे मी तुला झवू देणार नाही.."
"आई ..ठीक आहे ..ये इकडे पलान्गावर्ती...पण जे काही करशील ते मनापासून कर ..विसरून जा मी तुझा मुलगा आहे आहे म्हणून.मला तुझ्याकडून चांगला response हवा आहे "
"ठीक आहे पण फक्त वरच्यावर ...promise कर आणि हि गोष्ट कुणालाही काळात कामा नये .."
"ठीक आहे ..promise ...आता ये तू इकडे..."
आई उठून पलंगावर आली ..मी तिच्या जवळ सरकलो आणि तिला कुशीत घेऊन झोपलो...मी तिच्या मानेवर किस करू लागलो ...मीच्या वर झोपलो आणि वेड्यासारखा तिच्या मानेवर गालावर किस करत होतो...मी तिला म्हणालो "आई मला तुला lipkiss करायच्या आहे..करू?.." ती हो म्हणाली आणि मी तिच्या ओठांवर माझे इथ ठेकावले ती ओठ उघडत नव्हती..मग मी तिला म्हणालो .." आई मी तुला response द्यायला सांगितला होत.."
मग तिने ओठ उघडले आणि मी मनसोक्त पाने तिचा किस घेत होतो...ती मस्त response देत होती...काही वेळाने तिने तिचे हात माझ्याभवती धरले ..मी अजून पण तिच्या तोंडात तोंड घालून किस करत होतो...ती पण खतरनाक प्रतिसाद देत होती..आम्ही दोघे hollywood movie सारखे किस करत होतो...नंतर मी तिच्या वरून उठलो आणि t -shirt काढला आणि तिला म्हटलो "आई सोड ना साडी आणि blouse ..." ती उठली आणि तिने blouse काढायला सुरुवात केली..त्यावेळेस ती म्हणाली "किस छान किस करतोस रे . कुठून शिकला हे सगळ.."
"आई तू बघ ...अजून काय काय शिकलो आहे मी ते "
तिने तोपर्यंत blouse काढले आत मध्ये तिने ब्रा घातली नव्हती ...मी तिला जवळ घेतले आणि पुन्हा तिच्या तोंडात तोंड टाकले ...तिच्या ball चोळू लागलो....तोंडात घेऊन चोकू लागलो...आता ती सुस्कारे भरू लागली होती ...ती excite झाली आहे बघून ती पुन्हा पुन्हा तिला किस करत होता मधेच ball चोळत होतो ...तिला वेड्यासारखा किस करत करत होतो ..तिचे सुस्कारे वाढत होते ...ती खाली सरकलो आणि तिची साडी सोडली...तिचा परकर पण सोडून खेचून घेतला....आता माझी आई माझ्या समोर होती...फक्त नीकर वर...परीच वाटत होती ती....तिचे विशाल वक्ष ...ते गोर शरीर बघून मला काहीच समजत नव्हत...."आई तू खूप खूप sexy आहेस ....मी पागल झालो आहे तुझ हे सौंदर्य बघून..."
मग ती उठली ..तिने नीकर काढली आणि मला तिची पुच्ची दाखवून म्हणाली हे बघ ..इथून तू बाहेर ह्या जगात आलास."

0 comments:

Post a Comment

Featured post

माँ के बदले में माँ की

सोनू और मैं अच्छे दोस्त थे मुझे पता था सोनू भी मेरी तरह चूत का प्यासा है. हम दोनो ने कुछ कॉल गर्ल को भी चोदा है. अब तो रोज मुझे उषा आंटी को ...

  © Marathi Sex stories The Beach by Marathi sex stories2013

Back to TOP