मामी भाचा - Marathi font sex story

Sunday, 23 July 2017

केशव चा आणि कविताचा संसार अगदी मजेत चालला होता. एक दिवस केशवचा भाचा अनिल त्यांच्याकडे राहायला आला. तो सोळा सतरा वर्षाचा होता.
त्यांच्या गावात दहावी नंतर शाळा न्हवती. म्हणून केशवच्या गावी आला होता. अनिल सोळा-सातारा वर्षाचा असला तरी 25 वर्षाचा गडी वाटत होता. दिसायला सुंदर होता. घरात आला तेंव्हा कविता त्याच्याकडे बघतच राहिली.
रात्री लघवीला आल्याने अनिल बाहेर आला तोच त्याच्या कानावर केशव आणि कविताची कुजबुज आली. तो खोलीकडे वळला. त्याने फटीतून पहिले तर आतमध्ये बत्ती जळत होती. मामा-मामी पूर्ण नग्नावस्थेत होते.
त्यावेळी कविता मामी-मामाचा सोटा तोंडात घेऊन चोखत होती. अनिलच्या अंगावर काटा आला. लिंग ताठ झाले. खरेतर मामी त्याच्या मनात कधीच भरली होती.
मामा जेंव्हा मामी वर स्वार झालेला त्याने पहिला तेंव्हा त्याच्या काळजात धडधड वाढू लागली. तो तापू लागला. असेच आत जावे आणि आपण मामला ढकलून आपण स्वार व्हावे असे त्याला वाटत होते. मामा मामीला गचके देत होता. अनिल ने स्वताचे लिंग बाहेर काढले आणि लिंग हलवू लागला. आपण मामीच्या अंगाशी झोंबत आहोत अशी कल्पना करू लागला.
जेंव्हा त्याच्या लिंगाची पिचकारी दरवाज्यावर पडली तेंव्हा त्याला शांत वाटले.
काही दिवसांनी मामा कामासाठी बाहेर गावी गेला चार दिवसासाठी. दुपारी कोणीच न्हवते. अनिल अभ्यास करत बसला होता. कविता काम आटोपून अनिलच्या खोलीत आली.
ते बोलत बसले मामी अनिल चा देह न्याहाळत होती. तो बनियन वर बसला होता. अनिल म्हणाला मामी एक विचारू. “हो विचार कि.”
“मामी तुम्ही एवढ्या सुंदर देखण्या आणि नाजूक आमचा मामा आड दांड गाडी तुम्हाला कसा आवडला?”
आम्ही गरीब मानस आम्हाला आवडी निवडी कसल्या. मामीची नजर त्याच्या चेन कडे जात होती ती त्याने ओळखले आणि अनिल ने मामीला खसकन ओढले.
मी तुम्हाला मामाकडून झवून घेताना दररोज फटीतून पाहत होतो. अनिल ने आपली विजार काढली. अनिल ने मामीचे कपडे काढले. तो आपले लिंग मामीच्या गालावरून ओठांवरून फिरवू लागला. त्याने मामी सुखावत होती.
शेवटी अनिल कविताच्या देहावर स्वार झाला त्याचे एकाच असा फटका मारला मग अनिलच्या लिंगाने तिच्या योनीला गपकन मिठी मारली. कविता त्याच्या मिठीने सुखावली. त्याच्या लिंगाचा स्पर्श चांगलाच कडक आणि उबदार होता. त्याच्या फटक्याने कविता चित्कारत होती. कविताला खूप मजा येत होती. त्याने कविताचे पाय फाकवून मारलेले फटके तिच्या ओटीपोटावर आदळत होते. ती वेदनेने सणकून निघे. त्याने केलेली वीर्याची अंतर फवारणी कविताच्या योनीत शोषील जात होती. आपला भाचा वयाने लहान असला तरी काम्शात्रात महान आहे. हे तिला पटले होते.
अनिलच्या विर्याचा चिकट फवारा जोरदारपणे तिच्या योनीत पडला. मामाचा फवारा कधी च पडत नसे. मामीला अनिलच्या संगतीमुळे स्वर्ग सुख मिळू लागले. आता तर मामी भाच्यावर खुप च खुश होती. मामाच्या पुढ्यात साधा भोला अभ्यास करणारा अनिल मामाच्या गैर हजेरीत मात्र प्रेमाचा महाराजा होऊन कविताच्या सौंदर्यावर व जवनीवर राज्य करत होता. भाच्याच्या दुहेरी गेम मामला कधी कळलाच नाही.
मात्र दोन महिने लोटले आणि मामानी लग्ना नंतर चार वर्षांनी सर्वाना पेढे वाटले. त्याची कविता गरोदर असल्याचे डॉक्टरांनी सर्तीफीकेट दिले होते. मामाने अनिलचा पाय गुण चांगला म्हणून त्याला एक घड्याळ कविताच्या सांगण्या वरून बक्षीस म्हणून दिले. पण मामला कुठे कळले कि फेडे वाटण्याचे मुल कारण अनिलच आहे ते. त्याला वाटत होते कि ते मुल त्याचेच आहे. पण अनिल च्या विर्या पासून मामी गरोदर झाली होती. आता मामी खूप खुश झाली होती पण एक भीती तिच्या मनात होती होणारे मुल अनिलच्या वळणावर गेले तर काय करायचे

0 comments:

Post a Comment

Featured post

माँ के बदले में माँ की

सोनू और मैं अच्छे दोस्त थे मुझे पता था सोनू भी मेरी तरह चूत का प्यासा है. हम दोनो ने कुछ कॉल गर्ल को भी चोदा है. अब तो रोज मुझे उषा आंटी को ...

  © Marathi Sex stories The Beach by Marathi sex stories2013

Back to TOP