ताईची मस्त कथा

Sunday, 11 December 2016

 माझे नाव राजेश आहे.माझे वय 28वर्ष आहे. मी महाराष्ट्रातील लातुरचा रहिवाशी आहे. सध्या मी स्योफ़्ट्वेअर
ईंजीनिअर म्हनून एका खाजगी कंपनीत काम करत आहे.माझे कुटुंब मध्यम वर्गीय आहे.माझे वडील सरकारी नोकरी करतात.
व आई एका प्रायव्हेट कंपनीत क्लार्कचे काम करते.नोकरीसाठी वडील नाशिकला असतात.घरी माझी आई माझ्या मोठ्या दोन
बहिनी आणी मी असे तिघेजण रहातो.माझ्या मोठ्या ताईचे नाव सिता आहे,तर छोटीचे नाव गिता आहे.मी सातवीच्या वर्गात
शिकत होतो त्या वेळ्ची ही गोष्ट आहे. आमच्याकडे चार खोल्या आहेत.एक हाल दोन बेडरुम व एक किचन रुम आहे.एका बेडरुम
मध्ये आई झोपते तर दुसरी मध्ये मी व माझ्या मोठ्या बहीणी झोपतो.माझ्या दोन्हि बहिनी खुप सुंदर आहेत.व खुप सेक्सी आहेत.
दोघिंचीही स्तनं खुप मोठि-मोठी आहेत. एकदम माल.
मी आज तुम्हाला माझ्या ताईची मस्त कथा सांगनार आहे. माझी पहीली कथा तुम्ही हिंदी भाषेत वाचली आसेल
आता ही दुसरी कथा मराठी भाषेत लिहीत आहे, हि तुम्हाला नक्की आवडेल-
उन्हाळ्याचे दिवस होते.आम्ही सर्वजन घराबाहेरील अंगणार झोपलो होतो. पहिल्या रात्री मी आनी माझ्या मोठया ताईने रात्री
खुप मज्जा केली होती. आज ही मी मोठ्या ताईच्या स्तनांसोबत खेळत होतो. पन छोट्या ताईने मला तिच्या कडे ओढून
घेतले.मला आज छोट्या ताईची पन पुच्ची हाणायला मिळणार होती. मी खुप खुष झालो. अन तिच्या कडे सरकून झोपलो.
मग मला माझ्या छोट्या ताईने उरावर घेतले.मग तिने माझी चड्डी काढून टाकली.मग माझ्या लवड्या सोबत ती मस्त मजेत
खेळू लागली. स्वतः ची दोन बोटे ती आपल्या पुचित घालून घेवू लागली. आनी मला तीने आपली थाने चोखायला व दाबायला
लावले. मी तीची थाने मस्त मजेत चोखु लागलो.मला खुप मज्जा येत होती.आता ती स्वतः ची तिन बोटे आपल्या पुचित
घालून घेवू लागली. मी तिचे थाने दाबून अन चोखुन खुप गरम झालो होतो.माझा बाबुराव चांगलाच ताठरला होता. मग मी
तिच्या पुची सोबत खेळायच ठरवलं. आणि मि माझी बोटे तिच्या पुचित घालू लागलो.ताई खुप गरम झाली होती.तिची पुची
खुप ओली झाली होती. कालच मला माझ्या ताईने कसं झवायचं ते शिकवलं होतं.
मला ति कांही बोलायच्या आत मी माझा लवडा तिच्या पुची वर ठेवला व आत कोंबला. आरे हा तुझा लवडा
आहे कि नांगराचा फ़ाळ. जवळ जवळ ती ओरडलीच. मी खुप दिवसापासुन पाहातेय, म्हणून तर ताई तुझ्या लवड्याशी रोज
खेळ्तेय. आणि मि या जवळ आसलेल्या सुखापासुन वंचित राहीले. अन लोकांचे लवडे घेवू लागले. राजेश तुझ्या पाया पडते
तुझे केळ माझ्या पपईत लवकर घाल. मला लवकर ठोकून मोकळी कर. मग मी माझा लवडा ताईच्या पुचीवर ठेवला अन एक
जोरदार दनका दिला. तिच्या ओल्या पुचित माझा बाबूराव घस्कन घुसला.माझं मोठंलठ हत्त्यार ताईच्या पुचीत आगदी सहज
गेलं होतं.मी मज्जा घेवू लागलो. ताईसुधा खालुन कंबर हालवून प्रतिसाद देवू लागली.व मज्जा घेवू लागली.
माझा बाबुराव मस्त होवून डोलू लागला होता. ताईच्या पुचिवर उड्या मारायला मला खुप आवडू लागलं.
मि ताई ला विचारलं तु आज पर्यंत किती लोकांच्या खाली झोपली आहेस? तेंव्हा ती म्हनाली राजेश आता तुझ्या पासुन
काय लपवायच.खरं म्हणजे मी आज पर्यंत 20-25 लोकांच्या लवड्याशी खेळले आहे. पन आजच्या नंतर मी फ़क्त तुझ्या
लवड्याशी खेळनार आहे. आरे घरात आसला द्णकट लवडा आसताना ईतर लोकांच्या खाली झोपायची काय गरज आहे का ?
मि ताईची पुचि जोरात हाणू लागलो. ताईही खालुन कंबर हालवून जोरात ठोकुन घेवू लागली.आता ताईने आपला
अंगल बदलला. अन आता ताई कुत्र्याप्रमाणे पालथी पडली. मी ताईच्या मागून माझा लवडा तिच्या पुचीत सरकवला.
आता ताईच्या तोंडातून चित्र विचित्र आवाज येवू लागले. तिच्या पुचितुन चिकट पानी वाहू लागले.तब्बल 1 तासानंतर माझ्या
बाबूराव ने ताईच्या पुचीत पिचकारी सोडली.मी धापा देवू लागलो. माझ्या लवड्याने ताईच्या पुचीला त्रप्त केलं होत.
ईकडे माझी मोठी ताई माझ्या लवड्याची वाट पहात होती. आता मला तिची पुचि थंड करायची होती. पण पुन्हा
माझ्या छोट्या ताईने माझा लवडा पकडला व ती त्याला हलवू लागली.तिला माझे हत्त्यार खुप आवडले होते.ईकडे माझी
मोठी ताई स्वतः ची बोटे आपल्या पुचित घालून घेवू लागली.तिनंच तर मला कसं झवायचं ते शिकवलं होतं.
आता ताई विव्हळू लागली, माझी विनवणी करू लागली. राजेश तुझ्या पाया पडते तुझा दांडा माझ्या भोकात लवकर घाल.
काय करावे मला समजेनासं झालं होतं.माझ्या जवळ एकच दांडा होता, पण भोकं मात्रं दोन होती. अन तिही तापलेली.
ईतक्यात शेजारी राहनारा पंडित आला.त्याला पाहिल्यावर मला थोडा वेळ कांहीच समजले नाही.मी तसाच ताईच्या पुच्चीवर
पडुन राहीलो.तो कांहीच बोलला नाही. आमचा कार्यक्रम गुप्चुप पहात होता. मग ताई उठली व त्याच्या गळ्याला पडली.मग
तो ही तिची थाने कुस्करु लागला. ताई आता विव्ह्ळू लागली होती. थोडा वेळ झाल्यावर तो सरळ आपला दांडा काढून
माझ्या मोठ्या ताईच्या पुचीसोबत खेळू लागला. माझ्या बाबूरावला आता विश्रांती मिळणार होती. मग पंडित ताईची पुच्ची
हाणू लागला. काय सांगू मित्रांनो त्या दिवशी आम्ही खुप मजा केली. कांही दिवसानी मी पंडीत च्या बहिनीला खुप झवलो.
माझ्या दोन्ही ताईंनी सुजाताला पटवले आणी झवून घ्यायला राजी केलं. मग पंडीतने सुद्धा सुजाताला खुप झवून काढ्ले.
मित्रांनों हि माझी कथा एकदम खरी आहे.
मित्रांनो, आता दुसरी नविन काहानी लवकरच पोस्ट करेन माझ्या दोन्ही बहीनी माझी वाट पहात आहेत.
आज पंडीत पुण्याला गेला आहे. मला दोघिंचीही भोकं मस्त खाजवावी लागतील. एखाद्या वेळी सुजाता सुद्धा कंडाला आली
आसेल. आता तुम्हीही लवडे हालवत झोपा. नाही तर तुमच्या ताई कडे जा.आजची कथा पुढ्च्या वेळी.
माझी कथा कशी वाटली? मला नक्की मेल करा

0 comments:

Post a Comment

Featured post

माँ के बदले में माँ की

सोनू और मैं अच्छे दोस्त थे मुझे पता था सोनू भी मेरी तरह चूत का प्यासा है. हम दोनो ने कुछ कॉल गर्ल को भी चोदा है. अब तो रोज मुझे उषा आंटी को ...

  © Marathi Sex stories The Beach by Marathi sex stories2013

Back to TOP