Kakula zavalo part 1 - marathi sex story

Tuesday, 29 October 2013

Divas kadak unhalyache hote aani tasalya
unhat mala navin room shodhavi lagat
hoti.Teen divas zale pan aanakhin
manasarakhi room milat navhati.Aajachya
divasat room milali tar thik nahitar mi
pahilyach roomvar rahanyacha vichar kela
hota.Tya gallitil shevatachi donch ghare
urali hoti.Pahilya gharat gelo,ghar junech
disat hote,varachy majalyavar ekch room
disat hoti,aagadi shukshukat hota tethe.Mi
daravar tak tak vajavile,ek stree baher
aalya.Disayala aagadi gorya,disanyat kothe
kmipana aahe ha nakkich prashna padat
hota,kharach aase aajube banavayala
devala barach vel lagat aasanar.Tyanche vay
24-25 chya aaspas aasave.
Room milel ka..? Ya prashnache
uttar denya aagodar tyani mazi
purna chaukashi keli.Ho…yethe don
room shillak aahet aani mi suddha
yethe bhadyanech rahate uttar
milale.Tumhi mala room dakhu
shakal ka..?Ho ya na.Yethe
talmajalyavar ek tar dusarya
majalyavar dusari room shillak
aahe.Donihi room mi baghitlya.Jast
kahi n bolata thodyach divasat
rahayala yeto aase sangitale.
Pahali room sodayala 10 divas
shillak hote.Dusarya divashi dupari
tethe jaun varachya room chi safsfai suru
kili.Achnak paijanacha aavaj aala mage
bghitale tar khalachya kaku hotya.
Kay mag safai suru keli kay.Ho ghahan room
chagali disat nahi na maze uttar.Yethe khali
char room aahet.Bhadyane denyasathi sarva
room separate aahet.Teen room mi ghetaya
aahet.Tumachya ekatyasathi teen room..?
Nahi nahi..Maze pati Teacher aahet,te 50
km aantaravar eka khedyat nokarila asatat
v roj jaun yeun karatat.Ho ka.Mi divasbhar
ekatich aasate mhanun mazya sobatila
kadhi choti bahin tar kadhi nanand yete.Mi
fakt haslo.Don taas room saf karat aamache
bolane chalu hote.Jatana tyani mala
tyanchya room maddhe bolavile,gharat
konich nahvate.Chaha sobat aamachya
aagadi taasbhar gappa rangalya.Mala maze
mitra mhanayache, “Saalya, tuzya
bolanyache samorachya vyaktivar kupach
impression padate re”. Etakya velachya
bolanyavarun mala te chagale patale.
Jatana tya aagadi mala baherchya gate
paryant sodayala aalya hotya.Mi roj velat
vel kadhun tethe jayacho.Aamachya gappa
hya rojachya tharalelya aasayachya.4-5
divasat aamhi khup chagale mitra
zalo.Pratyek ghoshivar aamachya gappa
aasayachya.
Tyanche pati sakali 9 vajata jayache tar ratri
8 vajeparyant parat yayache.Sadhya
tyanchya javal bahin aathava nanad konich
navhate.Tyanche M Sc zale hote pan patila
nokari keleli aavadat navhati mhanun
divasabhar gharich aasachya.
Mazi pahili room sodayala 3 divasch baki
hote.Navin room var saman dusarya divashi
nyayache hote shevatacha hat firavnasathi
mi tikade gelo hoto.Mi room vyavsthit
baghat hoto tar kaku darat ubharun bolat
hotya.Aachanak daravaja jorat vajala
mhanun mi mage bghitale tar kay kakuna
chakkar yet hoti.Mi patkan khali gelo v pani
aanale.Tya thodya vel shant basalya pan
tyana uthavayas yet navate.Khali neun
tyana zopavine aavashyak hote.Parakya
stree la haat tari kasa lavayacha yachach mi
vichar karat hoto,tyabaddal mi tyana
sagitale.Are maza tuchyavar purna vishwas
aahe kahi kalji karu nakos.Mi tyanchya
hatala dharun uthvile v haluch khali neu
lagalo,tarihi tyancha paul uchlat navhatep,
tyana aanakhi aadhar aavashyak hota.Kay
karave mala kahich suchena.Aasa konyatya
gharabaheril stree la mi kadhihi hath lavala
nhavata mhanun mazehi sharir
thartharayala lagale.
Kaku mi shejarachya konala tari
bolavato.Are nako…aani kiti ghabaros re tu
aase mhanat tyani maza hath tyanchya
kamaret ghatla v ghatt dharala.Mala
ekadam dhakkach basala,he sarva aajibat
aavadale navhate, pan tyana khali nene
mhahtvache hote….mi kahich bolalo nahi
fakt tyana ghatt dharun ek ek payari utarat
hoto.Tyanchya sarvagacha mala sparsh hot
hota…khalacha bhag tar mazya pudhchya
bhagavar sarakha ragadala jat hota..shevati
mihi ek mulagach aahe…maza etaka tighat
zala hota aagadi lokhanda sarakha,tyala
aavarane kathin houn basale hote,to chaddi
fadun baher yenyachi vat baghat hota.
Kaku he tumhi chagale kele nahi,mazi kay
aavastha zali te tumhi baghat aahat na.Tya
aavasthet hi tyana hasu aavarle nahi…Are
vedya aavar tyala nahitar room var gelyavar
chaddi badalavi lagel aase mhanat tya mala
aanakhinach chitaklya.
Aata tar aamachya maddhe fakt
kapadyachech aantar hote.Mi tyana mazya
pudhchya bhagavar uchalun ek ek payari
kami karat hoto.Tyanchya chiremaddhe
maza sarakha jat hota v baher nighat
hota.Etake sundar roop..to garampana mi
pahilyandach aanubhavhat hoto…Shevti mi
khali pohachlo,tyana cot var haluch
nijavale.
Kaku he tumhi barobar kele nahi,mi khup
chaglya gharatala aahe,mazyavar khup
chagale sanskar aahet aani mala tumachi hi
vagnuk aavadali nahi.Mi tumachyavar naraj
aahe tasech yethe rahavayas hi yenar
nahi.Mala khup raag aala hota,mi tasach
tadak nighun aalo.
Room var aalyanantar bghato tar kay
chaddicha pudhach bhag purna dagalalela
hota v maza 6.2 inch aanakhin hi salaam ch
karat hota,pan aata samor fakt bhintch
hoti.
Mi yethe fakt shikshnasathi aalo hoto,mala
tyavarch laksha kendrit karavayache
hote.Ekada shikshn zale mhanaje bakichya
goshti karayala vel hotach na mulinchi tar
line lagali aasati,pan shikshnat aadachan
nako.
Mazya gharchi paristhiti kup changali aahe
aagadi kashachich kami nahi.Pan vatavaran
matra khupach kadak,shaikshanik
aahe.Sarve goshti paramparik pane
chalayachya.
Maze degree che shikshan chalu hote.Mi
disayala hi khup gora aahe,chati
bhardar,baldand shariryashti aani 5.11 inch
unchi tar sagalyanchi nazarch khechun
ghete.Pahilya room maddhe tighe jan hoto
mhanun aabhyasala tras hot hota
tyamulech hi dusarya room chi khatapat.
Nantar don divas mi tikade geloch
nahi.Aathavan tar yet hoti pan aabhyasat
man ramavalyavar ti kami zali.Tisarya
divashi dupari 1 vajata maza mobile
khananala,number unknown hota.Mi sahasa
unknown number cha phone uchlat
nahi,don veles miss call padale.Tisarya veles
mi call ghetala.
Kay re etaka naraj zala ka re,ki sarve
sambandhch todale ki kay..? Mala vatale
konitari mazi cheshta karat aahe.Mi
mhanalo kam aasel tar sanga mala vel nahi
bolayala.Mi kaku bolatey re murkha.Mi
ekdam dachkloch,mala maaf kara mi
olakhlech nahi.Maza number kay delete
karun taklas kay.Mi fakt hasalo.Kiti veda
aahes re tu mi tuzyashi kiti aapalepanane
vagate aani tu rusun basala aahes.Tase nahi
kaku mala jya goshti aavadat nahit tich
gosht tumachya hatun ghadali mag tyat
mazi kay chuk.Mag maaf tar karshil ki nahi
ka tya sathi tuzi navadati dusari gosht
karavi lagel.Kay kaku tumhi pan,tumhich
sanga tyadivashiche chuk hote ka nahi.Are
baba chukale mazech hote,zala na mag raag
shant.Tumachyavar ragavale tari panchayit
aani nahi raagavali tari panchayit.Bar bar
sarve samajale bar ka aamhala.Mi
manapasun hasalo….
Are mi pan tuzyasarakhich chagalya
sanskratil aahe,tu mala kadhi gharabaher
firtana tari bghitales ka..? Mala nahi te
aavadat,aapan bhale v aapale kutumb
bhale.Tula tuze lagna zalyavar sagale
samajel ki eka vyaktibarobar aayushya
kadhane kiti kathin aahe te.Far tar saha
mahine maja yete,nantar sagali majaburi
aasate.Mala mazya natlgani,maitrinini
sagitale hotech jar kharach ekhada chagala
vyakti milala tar tyachashi sambandh
tevayala kahich harkat nahi,hi ek garajach
aahe.Pan sagale kase aalabel hvayala
have.aagadi ya kanache tya kanala kalale
nahi mhanaje zale.
Mi jevha tuzyashi bolale,tuza swabhav
aavadala mala.Aasa swabhav far kami
vyaktina bhetato.Tuzya disanyat chuk
kadhanara tar murkhach tharava.Are
kunalahi aasa chance nakkich bhetat nahi
mag tula kay aadachan aahe.Aani mi khup
swabhimani aahe,kunala vinavane,maafi
magane ya goshti mazya aavakya
baherachya aahet.Tari mi tuzi maafi
magitali.Udya dupari 12 vajeparyant tuze
saman gheun ye, mi tuzi room nit karun
thevate.
Mala tyanche patat hote,kharach tyanche
barobar hote.Ka kunas thauk maze man
mala parvanagi det nahvate.Mi divasabhar
vichar karat hoto aasa chance tar far kami
janana bhetato,aabhayas karun favalya
velat ya goshti kelya tari kahi aadachan
nahvati.Mala kunacha tari salla ghyavasa
vatla pan aasha goshtit kasa salla
ghyavayacha..?
“Pinjara” chitrapatatil shikshaka sarakhi
mazi aavastha zali hoti. ‘Tuze maze jamena
an tuzyavachun karmena’, aase mhanatat te
kharech aahe.
Dusarya divashi sagale saman navin room
maddhe thevale.Kaku mazi vatch baghat
hotya.2-3 divas aasech gappa maranyat
gele.Kay re udyapasun aapala karyakram
suru karayacha ka..ya prashnala mi maza
hokar dila.
Dusarya divashi gallitil eka kakuchya
muliche lagna hote mhanun sagali galli
rikami hoti.Mi khalachya kakunchya room
maddhe gelo,barach vel aamachya gappa
chalalya hotya,kay mag kay tharavale
aahe..? Mala swargiy aanand deshil
na.Shevati mazya tondun ho
nighalech.Aajpasun je kahi bolayache te
bedhadak bolayache.Ta ta pa pa karayache
nahi.Aanakhi ekada mi ho mhatale.Aaj kaku
khupach javalik sadhat hotya.
Mag mala kadhi zavanar,yeu ka tayar
houn..? Tya eka shabdane maza aagadi
tight zala.Kaku bagha maza bulla
lagech uthala disatoy na tumhala.Tyala
chaddit sambhalun thev aani varun
disala ka aase vichar.Are tya divashi tu
magun kiti ghasat hotas re, maze tar
etake galale hote ki tya divashichi
chaddi ghahan zalyamule takun dyavi
lagali.Mala vatale tu payaryavarch
mazi sadi,chaddi kadhun zavato ka
kay.Mi tar etaki tapali hote re ki
tuzyakadun don teen taas tari zavun
ghyave aase vatale.Pan tuze mat
mahit nahvate,aani kasala re tuza
raag..
Mi fakt hasat hoto.Are mi maze pati
aalyanantar aagodar ekada changale
taasbhar zavun ghetale v nantarach jevan
kele tevha kuthe bare vatale.Mazi kovalich
aahe aanakhin tyamule kahi zale tari lagech
kunacha tari bulla mazya puchhit ghalun
ghyave aase vatate.Mulina tapayala kahich
vel lagat nahi re.Kaku maza pan bulla
changala taasbhar uthalelya aavasthet hota.
Ho ka..
Tya gharacha jeena purna bandist hota, ek
chotishi khidaki hoti tihi aagadi varchya
bajus.Kunala kahi disat nahvate na kahi eku
yet hote.Tasech gharachya char hi bajuna
barich mothi baag hoti tyamule aamhi
gharat divasabhar nagade jari firalo tari
konala samjale nasate.Mhanunach mi purna
enjoy karayache tharavala.
Chala mi tumhala aanakhi ekada varun khali
aanato mi mhanalo.Hya veles mi fakt chaddi
v bracer ghalanar aani tu kay ghalatos re.Mi
fakt chaddi ghalanar ka ti pan kadhu.Bah
tuze tu.
Ye aat aani color choice kar.Mi tyancha to
khajana bghitala.Tithe vividh chddya,
bracer, kes kadhayachya creams aase aanek
hote.Mi transparent chaddi v bracer
nivadale.Tyana kapade badalavayache hote
mhanun mi baher nighalo hoto pan tyani
tethech thabanyas sangitale.
Are he sarva kadh aani hi chaddi ghalanyas
madat kar.Mi haluch saadicha padar khali
kela v ek ek ghadi kadhayala suruvat
keli.Aata tya fakt parkar v bracer maddech
hotya.Mala aavarale nahi mi pan haluch
maze kapade kadhale aani chaddivar ubha
rahilo.Kaku kupach hasat hotya.Nantar
haluch parkar chi nadi sodali, aat trikoni
chaddi hoti.Puchichya aakaravar puchi chich
design tya chaddivar kadhali hoti.Mala khup
hasu aale.Kaku mala tumachi chaddi
kadhatana aavarnar nahi tumhich kadha.Are
kadh re,karun karun kay karshil mala
zavashilach ki.Zav na magh kashachi vat
baghat aahes.Te bindhas uttar ekun mi
haluch chaddi kadhavayas suruvat keli.To
apratim aakar mi aayushyat prathamach
hatat ghet hoto,nave thevayala kuthe
jagach nahvati.Yogasane karun ti swargiy
denagi kakuni khup chagali sambhalali
hoti.Kes purna kapele navhate,thodeshe
hotech.Mala aasech aavadate.
Mi tyana figure che maap vichrale, tar
tyanche ball 33 che, kambar 26 chi aani
gaand 34 hoti. 33-26-34. Tar unchi 5.7
inch hoti.
Maza bulla etaka kadich uthala nahvata.Mi
haluch chaddi payakhalun kadhali.Toda
mage gelo v 3-4 minite tya sundarteche
nirikshan karat hoto.Tyanantar haluch
bracer kadhle.Ti transparent chaddi hatat
ghetali v tyana ghalayala lagalo toch kakuni
maza bulla mazya chaddivarunach
pakadala, 240 V cha current basalyasarakhe
mala vatale.Tya mazi chaddi kadhayala
lagalya.Tethe thodech kes hote,to 6.2 inch
aakar aagadi kakuna salaam karat
hota.Tyani to haluch puchhi chya javal
nela,tyatun etaki jorat pichkari nighali ki
kakunchi puchhi purnapane pandhari zali
hoti.Mala aata thodishi vishranti ghyavich
lagnar hoti.Mi kakuna chaddi v bracer
ghatale,kakunchich mothi v jad aashi ek
chaddi mi ghatali.Ghadyalyat bghitale tar
duparachya 3 vajalya hotya.Are kalaji karu
nakos aamache he 8 vajata yetat, choti
bahin gavala geli aahe aani tu varach rahat
aasalyamule 7:30pm vajata gele tari
chalel.Mala jam hasu aale.
Aamhi barach vel kaka tyana kase zavatat,
tya puchhit kadhi bote ghalatat v tyanche
college madhil aanubhav yabaddal charcha
karat hoto. 4 vajalya hotya mala khupach
vishranti milali hoti.
Chala kaku aapan jeenyavarun khali yeu
aase mhanat mi tyanchi puchhi
dabali,lagech tethe ek daag disala.Chal aase
mhanat tyani magun mithi marali.Aaho
magun kay mithi martay,tumachi puchhi kay
mazya gaandit ghusat nahi,ulat tumachi
puchhi ch kadak zali,bagha chadditun
disatey.Ho ka aase mhanat tya gaand
halavat payarya chadhun gelya.
Mi sakali yetanach varacha daravaja laun
aalo hoto mhanunach aamhi bindhast firat
hoto.Mi tyana maghun ghatt pakadale v ek
ek payari aagadi nivant utarayala
lagalo.Maza bulla khup motha zala hota
mhanun tya trikoni
chadditun sarakha baher yet
hota,kakunchya patal chadditun to tyancha
gaandit ghusayacha.Are baba mi mazi
chaddi kadhate karan tuza bulla chaddi
sahit aatmaddhe gela v chaddi aat aadakun
basali tar kay karayache.Mala te patale,mi
tyanchi,mazi chaddi lagech
kadhali.Payaryachya eka utaravar bulla
gaadivar tar dusarya utaravar puchhivar
thevayacha aase tharale.
Mi tyana pay fakavayala sagitale,thodasach
bulla aatamaddhe ghatala v payara
utarayala lagalo,pratyek payari utarlyachya
hisakyane bulla todasa aatmaddhe
jayacha,tya ahh..ahh.. karayachya.Cot var
aasatana jo bulla gaadit ghalayala etaka
aatapita karayala legato toch bulla char
payaryamaddhe purnapane gaandit gela.Are
etake chan vatate re, janu kahi kuni kadak
bamboo mazya gaandit ghatala aahe.Ya
sukhachi barobari kashashich hou shakat
nahi.Mazya Paticha bulla eka varshat
kadhich purna aatmaddhe gela nahi to tu
fakt 15 minitat ghatalas.
Mi shevatachya payarivar tyana khali
vakayala sagitale v jorane bulla aat-baher
karu lagalo.Tyanchya tondi fakt ekach vakya
hote, are tula mi pahije te dete pan mala
divasatun ekada tari zavat ja,nahi re maja
dili mazya patine kadhich aashi.Mi jorane
mage pudhe karat hoto,bulla khup jad zala
hota,kevhahi tyatun pandhara favara baher
padala aasata.
Aani ti vel aali, pandhara favara etakya
jorane aat fekala gela ki malahi joracha
dhakka basala.Mi tyana aagadi karkachun
pakadale, 3 minite pravah chalu hota,
kadachit 8 divasancha favara ekadach baher
padala aasava aase vatat hote.Mi barach
vel tyana pakdun ubharalo hoto.Tyanchya
todavarachi pratyek resha milalele
samadhan dakhavat hoti.Thodya velane mi
tyana haluch sodale, tyani lagech mala ek
mast pappi dili,ti milalele samadhan
dakhavit hoti.
Doghehi khupch thakalo hoto aani 5 vajalya
hotya.Tethech basun toda vel vishrati
ghetali.Gaand zali hoti pan aata puchi chi
baari hoti.Pan thakalyamule mi tyana
manapasun zavu shakanar navhto, tasech
tyahi manapasun sahakarya karu shakanar
navhatya.Pudhachya veles puchhi la
payarivar zavanyache mi tyana vachan dile v
tyanchya puchivar maza bulla theun mi
tyana cot var aalagad gheun gelo.Aamhi 6
vajeparyant cot var shant pahudalo
hoto.Nantar doghehi uthun bathroom
maddhe aangholisathi gelo.
Bathroom he talmajalyavar room chya
baher aahe.Tethe 2 bathroom v 2 toilet
aahet.Mhanaje malahi fresh honyasathi
khalich yave lagnar hote.
Doghanahi jorachi laghvi lagali hoti.Tya
haluch khali basalya v laghvi karu lagalya,
mi shantpane puchhi kade baght hoto, to
chul chul aasa aavaj eket hoto, janu kahi ti
mala tichya sevebaddal aashirvadh ch det
hoti.Maza to aavatar baghun kakuna hasu
avarale nahi.Tyanche purna zalyanantar mi
mazi chul chul suru keli pan aata bulla
kakuni hatat pakadala hota, tya tyache
manapasun aabhar manat hotya.
7 vajat aalya hotya Kaka yayachi vel zali
hoti.tashach nagadya aavasthet mi kakuna
jorat mithi marali, thoda vel aamhi
ekmekana jorachi pappi dili.Mi maze sarve
saman gola kele, kapade ghatale. Mazi
chaddi kadhun thevali hoti mhanun etaki
ghahan zali navhati,pan kakunchya 2
chahddyana takun denyakherij dusara
paryay navhata.Are tu tension gheu nakos
mi aanakhi navin chaddya vikat aante
tyanche uttar taiyar hote…………

0 comments:

Post a Comment

Featured post

माँ के बदले में माँ की

सोनू और मैं अच्छे दोस्त थे मुझे पता था सोनू भी मेरी तरह चूत का प्यासा है. हम दोनो ने कुछ कॉल गर्ल को भी चोदा है. अब तो रोज मुझे उषा आंटी को ...

  © Marathi Sex stories The Beach by Marathi sex stories2013

Back to TOP